Ukrajinská auta jezdí bez STK. To je v EU nemyslitelné

Přidat na Seznam.cz

Technická prohlídka motorového vozidla je jedním ze systémových předpisů pro povolení jízdy automobilu nebo motocyklu na pozemních komunikacích v Evropské unii. Takový standard neplatí na Ukrajině, která je mimo společenství. Soukromá ukrajinská vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 3,5 tuny nepodléhají kontrole vůbec, píše server Moto.

Technické prohlídky vozidel nejsou určeny pouze ke kontrole jejich skutečného stavu. Slouží také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu nehod. Dalším cílem je ochrana životního prostředí snížením negativního vlivu motorových vozidel na okolí. Automobily nebo motocykly se závadami jsou zbaveny možnosti legálního vjezdu na silnice.

V Evropské unii jsou pravidelné technické prohlídky automobilů povinné. Směrnice 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ukládá členským státům povinnost provádět pravidelné kontroly technického stavu vozidel a kontroly emisí výfukových plynů. Pokyny jasně upravují minimální rozsah kontrol.

Ukrajinské automobily bez technických kontrol

Jaká je situace na Ukrajině, pokud jde o předpisy týkající se technické způsobilosti vozidel? Ještě před více než deseti lety musel vůz s celkovou přípustnou hmotností do 3,5 tuny jednou za dva roky projít technickou kontrolou. V roce 2011 byly povinné kontroly této skupiny soukromých vozidel zcela zrušeny. Vozidla používaná pro komerční přepravu osob a zboží a nákladní vozidla podléhají technickým kontrolám.

Na Ukrajině byly oznámeny průlomové změny, jejichž cílem je přizpůsobit pravidla normám EU. Dosud nebyly zavedeny žádné nové předpisy a osobní automobily a osobní lehká užitková vozidla nepodléhají technickým kontrolám vůbec. Takové vozy mají být podle smlouvy pouze udržovány v bezpečném a přijatelném stavu. Na ukrajinských silnicích není nouze o motorová vozidla, která jsou v pochybném, někdy až noční můře.

Ukrajinská auta na českých silnicích

Auta s ukrajinskými poznávacími značkami jsou na českých silnicích velmi častým jevem. Válka Ruska s Ukrajinou ovlivnila náhlý příliv uprchlíků, kteří hledají útočiště v Česku.

Jak je možné, že ukrajinská auta bez povinné technické kontroly u nás legálně jezdí po silnicích České republiky? Na automobily s ukrajinskými poznávacími značkami se nevztahují předpisy EU. Jsou považovány za vozidla účastnící se mezinárodní dopravy. Musí splňovat pouze obecné požadavky Úmluvy o silničním provozu z roku 1968, která technické kontroly přímo neupravuje.

Ukrajinský řidič musí mít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Přestože ukrajinský řidič, který vjíždí na území České republiky svým vozidlem, nemusí předkládat doklad o platnosti technické kontroly, měl by mít již platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), které je povinné. Potvrzením takového pojištění je zelená karta. Pokud zelená karta chybí, lze po překročení českých hranic získat hraniční pojištění. Pokud plánujete v Česku pobývat déle než 30 dní, musíte uzavřít odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu. Garanční fond pojištění má systém pro sledování platnosti pojistky. Kromě toho platí pro Ukrajince na českých silnicích úplně stejná pravidla jako pro Čechy.

Zdroj: moto.pl