Kia stahuje 427 000 vozů Telluride SUV. Hrozí nebezpečí, že se při parkování rozjedou

Přidat na Seznam.cz

Společnost zjistila, že šestnáct vozů Telluride se rozjelo, když byly ponechány v poloze Park, informuje portál Motor1.

Problémy už od roku 2022

Společnost Kia poprvé identifikovala potenciální problém v dubnu 2022 a o dva roky později zjistila, že se šestnáct vozidel údajně pohybovalo v poloze Park a zároveň vykazovala skřípavý zvuk nebo nezapínala režim Drive nebo Reverse. Šest vozů Tellurides vykazovalo známky poškození drážek mezinápravového hřídele, což přimělo automobilku k vydání stahovací akce. Společnost uvádí, že si není vědoma žádných zranění, nehod nebo smrtelných nehod souvisejících s potenciálním problémem.

Zatím je potřeba používat parkovací brzdu

Nesprávná montáž mezinápravového hřídele a pravého předního hnacího hřídele způsobit, že se vozidlo po zaparkování rozjede. Oba hřídele nemusí zcela zapadnout do sebe a časem by mohlo dojít k poškození drážkování mezinápravového hřídele. To by mohlo vést k nechtěnému pohybu vozidla, pokud by řidič nezapnul parkovací brzdu, kterou Kia doporučuje majitelům používat až do dokončení opravy.

Majitelé si mají zajet k prodejcům Kia

Kia začne informovat majitele 15. května a bude je instruovat, aby se svým vozem zajeli k prodejci Kia a nechali si od servisního technika nainstalovat aktualizovaný software elektronické parkovací brzdy, který zajistí aktivaci brzdy při zaparkování a vypnutém motoru.

Nový kód také aktivuje parkovací brzdu, když vozidlo zastaví a dveře řidiče jsou otevřené, bez ohledu na zařazený rychlostní stupeň. Po aktualizaci softwaru Kia zkontroluje poloosu a v případě jejího poškození díl vymění.

Zdroj: Motor1