Jak startovat auto přes kabely. Pozor na častou chybu, která může způsobit vážné zranění

Přidat na Seznam.cz

Když vaše vozidlo náhle nenastartuje kvůli vybité baterce, je dobré vědět, jak používat startovací kabely. Zpočátku může startování vozu vypadat jako stresující situace, ale rychle zjistíte, že je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak nastartovat vozidlo. K oživení baterie potřebujete pouze startovací kabely a jiné vozidlo s funkční baterií, jak uvádí web Halfords.

Co je to startování pomocí elektrického proudu?

Jedná se o nastartování vozidla s vybitou baterií prostřednictvím připojení k externímu zdroji energie. Ve většině případů je tímto zdrojem energie jiné vozidlo. Provádí se tak, že se ke svorkám vybité baterie připojí startovací kabely a připojí se ke svorkám baterie funkčního vozu.

Postup

  1. Prostudujte si návod k obsluze – Bezpečnost by měla být prioritou vždy, když pracujete pod kapotou svého auta, proto si vždy prostudujte návod k obsluze, než začnete připojovat kabely. Výrobce vašeho vozidla v něm uvádí konkrétní doporučení a bezpečnostní opatření, která je třeba při startování dodržovat.
  2. Zaparkujte správně druhé vozidlo – Když jste připraveni nastartovat své vozidlo, budete chtít umístit vozidlo s funkční baterií dostatečně blízko k motoru vašeho vozu, abyste mohli připojit startovací kabely. Pokud je to možné, zaparkujte funkční vůz tak, aby stál čelem k vašemu vozu, jako by na sebe světlomety obou vozů „hleděly“. Vozidla udržujte ve vzdálenosti asi 18 cm od sebe a dbejte na to, aby se nedotýkala. Zařaďte oba vozy do parkovacího režimu (nebo do neutrálu u vozů s manuální převodovkou) a vyjměte klíčky.
  3. Připojte startovací kabely – Nyní, když jsou auta správně zaparkovaná, je čas otevřít kapoty a připojit startovací kabely. Všimněte si kladných a záporných bodů na baterii; obvykle jsou reprezentovány znakem + (kladný/červený) a znakem – (záporný/černý). Vaše startovací kabely budou mít také kladné/červené svorky a záporné/černé svorky.


Z bezpečnostních důvodů je třeba při připojování kabelů dodržovat přesný postup:

  • Připojte kladnou/červenou svorku kabelu ke kladnému pólu vybité baterie. Ujistěte se, že je spojení pevné.
  • Připevněte druhou svorku kladného/červeného kabelu ke kladnému pólu funkčního akumulátoru.
  • Připojte zápornou/černou svorku k zápornému/černému pólu funkčního akumulátoru.
  • Připojte druhou zápornou/černou svorku k uzemnění na vozidle s vybitou baterií. Může to být jakýkoli nenatřený kovový povrch mimo baterii, například šroub.
  • S pevně připojenými startovacími kabely nastartujte vozidlo s funkční baterií a nechte ho několik minut běžet
  • Poté, co vozidlo s funkční baterií bylo několik minut nastartováno, nastartujte vozidlo s vybitou baterií. Pokud se nastartuje, nechte jej běžet alespoň 20 minut, aby se baterie mohla dobít.
  • Pokud bylo vozidlo úspěšně zprovozněno, můžete nyní odpojit startovací kabely. Kabely odpojte v opačném pořadí, než byly připojeny, a to takto – Záporná/černá svorka z dříve nefunkčního vozidla, Záporná/černá svorka z pomocného vozu, Kladná/červená svorka z pomocného vozu, Kladná/červená svorka z předchozího nefunkčního vozu.

Při odpojování startovacích kabelů dbejte na to, aby se odpojené svorky vzájemně nedotýkaly, dokud je k vozidlu stále připojena jiná svorka. Mohlo by dojít k velkému jiskření, které by mohlo způsobit vážné zranění.

Zdroj: redakce, halfords.com