Kdy přeřadit? Příliš nízké otáčky jsou cestou k poruše motoru, nikoli k úspornosti