Vlastnictví auta se stane neetickým luxusem a plýtváním, tvrdí někteří politici