Střet se zvěří: Doporučuje se zachovat klid a pokračovat v jízdě přímo. Kdo nese odpovědnost?

Přidat na Seznam.cz

Jako řidiči se často setkáváme s nečekanými situacemi, které mohou ohrozit bezpečnost na silnicích. Jednou z takových situací je nechtěná srážka se zvěří, což se na jaře stává obzvláště aktuálním tématem.

S přibývajícím počtem divokých zvířat nucených přibližovat se k lidským obydlím, je riziko kolize větší. Pojišťovny uvádějí rostoucí trend nehod způsobených srážkami se zvěří. Jak se tedy chovat, když před váš vůz nečekaně vyskočí zvíře?

Co dělat během nebezpečí srážky se zvěří

Nejlepší obranou proti nechtěným kolizím je kromě prevence také správná reakce v kritickém okamžiku. Pokud se objeví nebezpečí srážky se zvěří, doporučuje se zachovat klid a pokračovat v jízdě přímo, zatímco intenzivně brzdit. Pokusy o vyhnutí se zvířeti mohou vést k ještě větším rizikům, jako je vyjetí do protisměru nebo náraz do pevných překážek. Je lepší zvíře zasáhnout, než riskovat ztrátu kontroly nad vozidlem.

Pokud dojde ke srážce, je důležité označit místo nehody a podle možností regulovat provoz, aby nedošlo k dalším nehodám. V případě potřeby neváhejte zavolat policii, která zajistí potřebné kroky, včetně informování příslušného mysliveckého spolku o uhynulém nebo zraněném zvířeti. Přestože za nehodu nemůžete dostat pokutu, je důležité situaci řádně dokumentovat pro potřeby pojišťovny.

Kdo nese odpovědnost za škody a jak se chránit

Zajímavostí je, že za škodu způsobenou srážkou s divokým zvířetem, ať už se jedná o lesní zvěř nebo zatoulané domácí zvíře, v principu nikdo neodpovídá. V případě divoké zvěře je odpovědnost za škody nesena samotným řidičem, pokud si nepojistil vozidlo proti takovým případům. Na druhé straně, za škody způsobené domácími zvířaty nese odpovědnost jejich majitel.

Aby se řidiči vyhnuli nepříjemným finančním následkům po srážce se zvířetem, je vhodné zvážit pojištění vozidla proti takovým událostem. Zároveň je důležité dodržovat doporučené rychlosti, zejména v oblastech, kde je vysoký výskyt divoké zvěře. Věnovat pozornost výstražným značkám a být připraven na nečekané situace může významně snížit riziko nehody.

Riziko srážek se zvěří je připomínkou, že na silnicích nejsme sami a že naše rozhodnutí mohou mít vážné následky. Správnou přípravou a reakcí můžeme tyto následky minimalizovat a zajistit bezpečnější prostředí pro všechny účastníky provozu.

Zdroj: § 60 zákona 361/2000 Sb., Občanský zákoník § 2933