Skladujete v garáži naftu či benzín pro horší časy? Pozor na porušování pravidel, jsou jasně dané limity

Přidat na Seznam.cz

Obrovské kolísání cen pohonných hmot v poslední době vedlo mnoho lidí k rozhodnutí skladovat si benzín a naftu v garážích pro případ nouze. Abychom však zajistili, aby paliva vydržela v kanystrech co nejdéle a zároveň dodrželi bezpečnostní normy, musíme se řídit určitými pravidly. Jsou jasně dané limity.

Skladování benzínu a nafty je upraveno § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ČSN 65 0201 a ČSN EN 14470-1 (847520). Z těchto předpisů vyplývá důležitý zákaz skladování pohonných hmot v obytných či ubytovacích prostorech.

Pokud se rozhodnete skladovat benzín či naftu mimo obytné prostory, například v garáži, je důležité dodržet stanovené limity. Pro osobní automobily můžete uložit maximálně 40 litrů benzínu, pro nákladní automobily 80 litrů a oleje na jedno parkovací místo mohou činit 20 litrů.

Na kouření v okolí zapomeňte

Je důležité si uvědomit, že pohonné hmoty patří mezi nebezpečné látky a je třeba s nimi nakládat obezřetně. Pokud je skladujete v dílně nebo garáži, měly by být v uzavřených nádobách, mimo dosah slunečního záření a chráněny před nadměrnou vlhkostí. Kromě toho byste neměli v jejich blízkosti kouřit ani rozdělávat oheň, protože benzín má extrémně nízkou teplotu vzplanutí.

Benzín má omezenou životnost, přičemž maximální doba použitelnosti je šest měsíců. Podmínky skladování benzínu však nejsou ideální a mohou ovlivnit jeho chemické vlastnosti. Na druhou stranu nafta je stabilnější směsí uhlovodíků a její životnost je delší, pokud je skladována v optimálních podmínkách.

Zdroj: § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ČSN 65 0201 a ČSN EN 14470-1 (847520)