Povinná biosložka v palivech nedává smysl. Dopady na životní prostředí jsou minimálně diskutabilní

Přidat na Seznam.cz

Palivové směsi s biosložkou byla začleněna do praxe v roce 2007. Nicméně, ani po 16 letech nebylo dosaženo ani jednoho z cílů, které byly tímto krokem sledovány, píše server Transport Environment.

Úplný původ této iniciativy je spojen s Evropskou unií, která v roce 2003 stanovila pro své členské státy povinnost zajistit, aby biopaliva tvořila v roce 2010 alespoň 5,75% podílu na trhu s palivy v dané zemi.

Hlavním a klíčovým cílem, proč byla biopaliva prosazována, bylo snížení emisí CO2. Avšak, realita je mnohem složitější. Ano, při spalování bionafty se vytváří méně emisí než při spalování klasické nafty, avšak tvrzení, že jsme touto cestou dosáhli něčeho užitečného, je příliš jednoduché.

Důsledek je i vykácení lesů

Plodiny (nejčastěji řepka) musí být někde pěstovány. To vede buď k vykácení lesů, aby se uvolnilo místo pro řepku, nebo k zabrání prostoru, který by jinak sloužil k pěstování plodin určených pro výrobu potravin.

Tyto potraviny pak musí být dováženy z velkých vzdáleností, často překračujících hranice několika zemí. A co generuje dovoz potravin? Správně, generuje CO2.

Pěstování podle Ministerstva životního prostředí také produkuje 5,3krát více emisí CO2 než výroba nafty. Takže, bohužel, tento cíl nebylo možné dosáhnout – naopak, studie z roku 2021 odhalila, že kvůli biopalivům zmizely zemědělské plochy o rozloze odpovídající Nizozemsku (s rozlohou 41 526 km²).

Dalším cílem bylo zvýšení počtu pracovních míst. Bohužel, není známo, jakým způsobem by mělo k tomuto nárůstu dojít, ale samotný koncept je poněkud podivný. Kapitalismus je založen na zvyšování efektivity, což je opak umělého zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím právních předpisů. Nicméně ani tento ušlechtilý záměr nebylo možné naplnit. Po zavedení biopaliv se počet pracovníků v zemědělství nezvýšil, ale snížil. Opět tedy došlo k opaku toho, co bylo slíbeno evropským občanům.

Dopady na životnost motorů

Důležitou a zcela oprávněnou otázkou, kterou si řidiči kladou, je, zda má biopalivová přísada vliv na životnost motorů. Odpověď je, že pravděpodobně nevýznamný, avšak negativní účinky jsou patrné. Problém spočívá zejména ve skladování.

Biopaliva se rozkládají a pokud ponecháte benzín v nádrži například půl roku, změní se na lepkavou hmotu, která ochotně ucpe vstřikovače. U nafty je účinek podobný a rozkládající se biopaliva poškozují gumová těsnění a ucpávají palivový filtr stejně jako vstřikovače. Jednoduše řečeno, biopaliva nám přinesla více škody než užitku.

Zdroj: redakce,Transport Environment