Důvody, proč vaše auto při jízdě nebo brzdění táhne na jednu stranu

Přidat na Seznam.cz

Pokud zjistíte, že vaše auto při jízdě v přímém směru uhýbá doleva nebo doprava, může to být i z hlediska bezpečnosti velký problém. Pojďme se podívat na 5 důvodů, proč tomu tak může být.

Pět důvodů, proč vaše auto při jízdě táhne doleva nebo doprava

Vadné řízení

Táhla, ložiska a klouby jsou jen některé z velmi mnoha součástí, které tvoří systém řízení. Všechny tyto součásti časem podléhají opotřebení a mohou selhat, proto by měly být každoročně kontrolovány. Jedním z možných důsledků selhání některé z těchto součástí je pocit tahání do jednom směru, tzv. „memory steer“. To je situace, kdy po zatočení vůz nadále táhne stejným směrem, jak uvádí web Car Treatments.

Vadná ložiska kol

Než začne váš vůz táhnout v jednom směru, projeví se některé příznaky, pokud jsou ložiska kol poškozena. Prvním z nich je skřípavý zvuk, který se bude ozývat z okolí kol. Volant se pak také může začít občas třást a poté váš vůz začne táhnout tím či oním směrem. Pokud se volant při jízdě hodně třese a odkudkoliv se ozývá skřípavý zvuk, nejezděte s vozem a nechte ho co nejdříve prohlédnout.

Špatně seřízená kola

Pokud si všimnete, že vás volant během jízdy táhne doleva nebo doprava, nebo pokud váš vůz táhne doleva nebo doprava, když pustíte volant, může to znamenat, že je špatně seřízená geometrie kol vozu. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin a špatně seřízená kola mohou vést k tomu, že se vaše pneumatiky opotřebovávají nerovnoměrně rychleji. Naštěstí se jedná o problém, který může snadno vyřešit mechanik s příslušným vybavením.


Nerovnoměrný tlak v pneumatikách

Pokud je tlak v jedné pneumatice vyšší nebo nižší než v ostatních, zejména v těch na opačných stranách vozu, může se stát, že vůz bude táhnout doleva nebo doprava. Pneumatiky, které vykazují opotřebení kolem středu, jsou pravděpodobně přehuštěné, zatímco pneumatiky s opotřebením kolem vnějších okrajů jsou pravděpodobně podhuštěné. Problémy s tlakem v pneumatikách můžete snadno vyřešit tak, že budete jednoduše udržovat tlak ve všech pneumatikách na hodnotě doporučené výrobcem, kterou obvykle najdete v návodu k obsluze.

Kuželovitost pneumatik

Ačkoli je velmi vzácná, kuželovitost pneumatik je problém, který se může vyskytnout na výrobní úrovni. Někdy může pryž běhounu pneumatiky ztvrdnout do mírného kuželovitého tvaru, nikoliv do tvaru válce. Vůz pak táhne směrem ke straně vadné pneumatiky. Naštěstí většina výrobců pneumatik tyto závady rychle odhalí a vymění je.

Pneumatiky jsou všeobecně velké téma. Pokud chcete díky nim ušetřit na spotřebě paliva, přečtěte si náš článek o úsporných pneumatikách.

Zdroj: redakce, cartreatments.com