Vše o knize jízd a jak ji správně vést

Přidat na Seznam.cz

Kniha jízd je účetní doklad, který slouží k evidenci údajů o provozu automobilu (služebního nebo soukromého) sloužícího k podnikání. Tento doklad může mít jak papírovou, tak elektronickou podobu. Elektronická kniha jízd je často označována také jako automatická kniha jízd a je klíčovým prvkem pro správu a dokumentaci historie vašich cest a tras. Tato elektronická záznamová kniha jízd není jen zbytečným luxusem, ale může být velmi užitečná pro řidiče i management, kteří chtějí mít plný přehled o tom, kde se jejich vozidlo nachází a jakými trasami prošlo.

Digitální kniha jízd je tedy elektronický záznam, který shromažďuje a ukládá informace o každé cestě, kterou vozidlo podnikne. Tyto záznamy obsahují údaje o čase, datu, vzdálenosti, rychlosti a trase každé jízdy.

V minulosti byla kniha jízd vedena ručně, což bylo náročné a často vedlo k nepřesnostem. Dnes je však k dispozici automatická kniha jízd, která tuto práci značně usnadňuje. Vedení této knihy jízd je snadné a pohodlné díky moderním technologiím. Stačí mít správné zařízení instalované ve vozidle, které automaticky sbírá a ukládá všechny potřebné informace. Tato zařízení jsou obvykle spojeno s GPS, což umožňuje přesně zaznamenávat trasu, lokaci a vzdálenost každé jízdy. Tím pádem není třeba ztrácet čas ručním zaznamenáváním údajů.

Kdo musí vést knihu jízd?

Povinnost vést knihu jízd má několik skupin subjektů:

 • Plátci DPH, kteří využívají vozidla k podnikatelským účelům.
 • Neplátci DPH, kteří využívají vozidla k podnikatelským účelům a uplatňují reálné náklady na pohonné hmoty.
 • Neplátci DPH, kteří využívají vozidla k podnikatelským účelům a musí dokládat dodržování bezpečnosti práce.

Co musí obsahovat kniha jízd?

Kniha jízd musí obsahovat následující údaje:

 • Datum jízdy
 • Čas zahájení a ukončení jízdy
 • Ujeté kilometry
 • Vzdálenost z cíle domů
 • Vzdálenost z práce domů
 • Účel jízdy

Jak vést knihu jízd?

Knihu jízd, jak jsme uvedli, lze vést ručně nebo automaticky. Při ručním vedení knihy jízd je nutné všechny údaje zapisovat do předtištěného formuláře. Při automatickém vedení knihy jízd se údaje o jízdách samy zaznamenávají do knihy jízd z palubního počítače vozidla nebo z GPS lokalizátoru.

Automatické vedení knihy jízd má řadu výhod, mezi které patří:

 • Snadné vedení knihy jízd
 • Přesnost údajů
 • Zjednodušená evidence bezpečnostních přestávek
 • Možnost exportu dat do účetního software

Kniha jízd s Logbookie

Pokud hledáte spolehlivou službu pro automatickou knihu jízd, Logbookie je skvělou volbou. Její funkce vám umožní snadno vést knihu jízd a získat všechny výhody, které tato technologie nabízí. Pro více informací o funkcích a výhodách knihy jízd s Logbookienavštivte jejich oficiální webovou stránku zde.

Kniha jízd je důležitým dokumentem, který slouží k prokázání nákladů na pohonné hmoty a k dokládání dodržování bezpečnosti práce. V případě, že máte povinnost vést knihu jízd, doporučujeme využívat automatické vedení knihy jízd, které vám výrazně usnadní její vedení.

Pokud hledáte automatickou knihu jízd, doporučujeme vyzkoušet tu od Logbookie. Logbookie je cloudová aplikace, která umožňuje automatické vedení knihy jízd z palubního počítače vozidla nebo z GPS lokalizátoru. Zaznamená všechny údaje o jízdě a vy budete v mžiku vědět, kolik vás stála. Navíc se už nikdy nebudete muset bát, že knihu jízd vedete špatně.