Málo známé dopravní značky: Co byste měli vědět

Přidat na Seznam.cz

Základní dopravní značky, které se na silnicích vyskytují často, zná každý účastník provozu. Nicméně, existují i méně známé značky, se kterými se řidiči setkávají méně často. V tomto článku se zaměříme na osm takových značek a přiblížíme vám jejich význam. Až na tyto dopravní značky narazíte, již budete vědět, co znamenají.

Zákaz zvukových výstražných znamení

Tato značka signalizuje, že v daném úseku je zakázáno použití zvukových výstražných znamení, například klaksonu. Je obvykle umístěna v blízkosti nemocnic, škol či zón s tichým režimem, kde je důležité minimalizovat hluk.

Zdroj: autotrip.cz

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Tato značka upozorňuje na zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad, jako jsou například hořlaviny, výbušniny nebo radioaktivní materiál. Je důležitá pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví v citlivých oblastech, jako jsou obytné zóny, zóny s vodními zdroji či hustě obydlené oblasti.

Zdroj: autotrip.cz

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

Tato značka upozorňuje na omezení vjezdu vozidel s hmotností na nápravu nad určitou mez. Je zavedena z důvodu ochrany silniční infrastruktury, jako jsou mosty nebo úseky s mělkým podložím, které by mohly být poškozeny těžkými vozidly.

Zdroj: autotrip.cz

Zákaz vjezdu osobních přepravníků

Značka zákazu vjezdu osobních přepravníků, jako jsou například Segway, hoverboard nebo elektrické koloběžky, omezuje jejich přístup do určitých oblastí. Tyto zóny mohou být vymezeny z důvodů bezpečnosti nebo z důvodů ochrany pěších zón a klidových oblastí.

Zdroj: autotrip.cz

Nehoda

Značka „Nehoda“ informuje řidiče o možném nebezpečí v důsledku dopravní nehody na daném úseku silnice. Tato značka může být dočasně umístěná dopravními orgány nebo záchranáři a upozorňuje řidiče, aby zvýšili pozornost, snížili rychlost a byli připraveni na případné zdržení nebo objížďky. Se značkou se setkáme většinou při větších dopravních nehodách, které mohou silnici zablokovat i na několik hodin.

Zdroj: autotrip.cz

Mlha

Značka „mlha“ varuje řidiče před možným výskytem mlhy v určitém úseku silnice. Je obvykle umístěna v oblastech, kde se mlha často vyskytuje, například v horských oblastech nebo v blízkosti vodních ploch. Upozorňuje řidiče, aby byli připraveni na sníženou viditelnost a přizpůsobili svou jízdu podmínkám.

Zdroj: autotrip.cz

Sněhové řetězy

Tato značka upozorňuje na povinnost použití sněhových řetězů na daném úseku silnice za určitých podmínek, obvykle při sněhové pokrývce nebo náledí. V určitých místech by řidiči měli mít sněhové řetězy v zimním období ve svých vozidlech a být připraveni je nasadit, pokud je to vyžadováno.

Zdroj: autotrip.cz

S mýtným

Značka „S mýtným“ informuje řidiče vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny o tom, že vstup na daný úsek silnice je zpoplatněn. Mýtné je vybíráno na dálnicích pomocí elektronického mýtného systému.

Zdroj: autotrip.cz

Závěr

Málo známé dopravní značky hrají důležitou roli v regulaci silničního provozu a zajištění bezpečnosti všech účastníků. Ačkoliv se s nimi řidiči setkávají méně často, je důležité je poznat a porozumět jejich významu. Tímto způsobem můžete být lépe připraveni na různé situace a zvýšit svou bezpečnost na silnicích. Projděte si všechny dopravní značky a podívejte se, zda je opravdu všechny dobře znáte. Případně si je procvičte, ať jste na silnicích připraveni.