Jak správně reagovat, abyste zabránili srážce se zvěří

Přidat na Seznam.cz

Se šípkovou? Nebo se zelím? Ať už dáváte u divočáka přednost jakémukoli receptu, jedno je jisté – srážce s ním se za volantem svého vozu rozhodně budete chtít vyhnout. Střety se zvěří přitom představují jednu z nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich následky bývají značné. Jak se chovat, abyste nechtěné srážce předešli? A co udělat, když už k ní přece jenom dojde?

Prevence před srážkou se zvěří se vyplatí

Při řízení je obezřetnost na místě vždy. Zvěř je ale schopna se pohybovat velmi rychle a mnohdy řidičům nedá příliš možností, jak se tvrdé srážce vyhnout – zejména za šera, na místech se sníženou viditelností či na lesních úsecích. Střetu přesto může zabránit již prosté snížení rychlosti a zvýšená pozornost, zejména vůči pohybům na krajnici. Hodí se také udržovat si odstup od vozidla před vámi, stejně jako od kraje vozovky. A nebrat na lehkou váhu ani výstražné značky A14 (Zvěř), které na mnohé nebezpečné úseky upozorňují.

Pokud vaši jízdní dráhu zvěř zkříží, či do ní zamíří, bude přirozenou reakcí šlápnout na brzdu. Brzdit je ovšem třeba obezřetně, aby nedošlo ke smyku. Snížení rychlosti ale v každém případě pomůže – buďto dokážete zastavit dříve, než ke střetu dojde, nebo alespoň zmírníte následky srážky a minimalizujete poškození vozidla.

Pomoci může také ryčné zatroubení klaxonu, které zvíře leckdy vrátí zpět, stejně jako zhasnutí dálkových světel. Oslněná zvěř totiž zpravidla reaguje nevyzpytatelně.

Nesnažte se naopak nehodě „zabránit“ tím, že strhnete volant do strany a pokusíte se nárazu do zvířete vyhnout. Následky těchto manévrů – v podobě čelního střetu s protijedoucím vozidlem či do stromu – bývají totiž mnohdy pro řidiče fatální.

Když už ale k nehodě dojde, je dobré si osvojit správný postup, jak se při srážce se zvěří zachovat.

Jak nahlásit střet se zvěří a co naopak nedělat

Základní postup je jednoduchý: obdobně jako v případě jakékoli jiné nehody je třeba vozidlo odstavit na krajnici, zapnout výstražná světla, nasadit reflexní vestu, na viditelné místo minimálně 50 m před nehodou umístit výstražný trojúhelník a zavolat policii. Případně – pokud došlo ke zranění – také záchranku. Vše je přirozeně možno řešit telefonátem na univerzální linku 112.

Nezapomeňte, že policii je při střetu se zvěří nutné zavolat v každém případě, a to i v situaci, že by vaše vozidlo poškozeno nebylo. Sražením zvěře totiž byla způsobena škoda třetí osobě – zpravidla mysliveckému sdružení. Není přitom ale třeba se obávat žádné pokuty, neboť taková událost je považována za nezaviněnou nehodu.

Trest by vám nicméně hrozil v situaci, pokud byste si sražené zvíře chtěli odvést. Takové jednání by bylo posuzováno jako krádež!Případné škody na vozidle pak zpravidla bez problémů pokryje povinné ručení vašeho auta a k němu sjednané havarijní pojištění. Připojistit se ale také můžete přímo na poškození vozidla zvířetem. Pro potřeby vyřešení pojistné události je proto vhodné informovat asistenční službu vaší pojišťovny a domluvit se na konkrétním postupu a podobě dokumentace dané události.