Hospodárná a bezpečná jízda má být odměněna díky začínajícímu projektu Smart Driving Challenge