Seat ujel 60 000 km bez výměny oleje. Motor přežil, ale pohled na něj je děsivý