Škody na vašem autě může způsobit i kartáčková myčka. Před vjezdem je vždy lepší vozidlo vyfotit

Přidat na Seznam.cz

Poškození vozidel při používání automyček není neobvyklé. Jakmile se taková nehoda stane, je důležité vědět, jak postupovat. Situace se může lišit v závislosti na konkrétní situaci, pravidlech provozu myčky a také na zkušenostech řidiče. V každém případě ale platí, že je třeba jednat rychle.

Stalo se vám, že vaše auto bylo po návštěvě myčky poškozené? Pokud ano, tak zbystřete. Obvykle se škody v myčkách dělí do tří kategorií. První skupinu tvoří škody, které řidič způsobí sám, například pokud nedemontuje anténu. Druhá skupina zahrnuje závady na samotné myčce a třetí skupina zahrnuje neobvyklé škody vzniklé uvnitř myčky, například pokud řidič narazí do portálu. Řešení každého případu je individuální.

Klíčová jsou pravidla stanovená provozním řádem myčky. Pokud řidič tato pravidla poruší, nese odpovědnost za vzniklou škodu sám. Nikdo neuhradí škodu, kterou si řidič způsobí vlastní nedbalostí, jako je například nedemontovaná anténa či otevřená okénka. V takovém případě není možné nárokovat si náhradu škody, i když má řidič havarijní pojištění.

Kdy dochází ke vzniku nároku na náhradu škody

Avšak pokud řidič dodrží pravidla myčky a přesto dojde k poškození vozidla, například kvůli vadnému zařízení, má nárok na náhradu škody od provozovatele čerpací stanice, který je pro tyto případy pojištěn.

Další situací je poškození vozidla během standardního mycího procesu. Řidič musí prokázat, že poškození vzniklo během mytí. Proto je vhodné vozidlo vyfotit před vjezdem do myčky.

Pokud dojde k poškození vozidla v důsledku vlastní nešikovnosti řidiče, například při špatném manévrování, škodu uhradí pojišťovna v rámci standardního havarijního pojištění.

Aby se předešlo poškození vozidla v myčce, je důležité dodržovat všechny pokyny provozního řádu, věnovat pozornost čistotě mycího boxu a pečlivě uzavřít okna a dveře vozidla.

Zdroj: autorský článek