Jak předcházet požárům elektromobilů? Audi má geniální řešení!

Přidat na Seznam.cz

Požární bezpečnost je přetrvávajícím důvodem k obavám mnoha kupujících, kteří zvažují přechod na elektromobily. Ve skutečnosti je tento problém méně závažný, než si lidé myslí. Pravděpodobnost samovznícení elektromobilu je menší než 10 % pravděpodobnost, že by se vozidlo se spalovacím motorem mohlo vznítit. To však neznamená, že by výrobci automobilů usnuli na vavřínech, protože systémy detekce a hašení požáru baterií se neustále zdokonalují.

Server CarBuzz objevil v americkém Úřadu pro patenty a ochranné známky (USPTO) dva nedávné patenty týkající se tohoto žhavého tématu a oba podala společnost Audi. Tyto patenty jsou sice velmi jednoduché, ale zároveň posouvají bezpečnost baterií elektromobilů o další stupeň a měly by se snad dostat i do budoucích modelů Audi e-tron.

Lithium-iontové akumulátorové články se během běžného provozu zahřívají a ochlazují. Tyto procesy by měly být téměř rovnoměrné u všech článků v baterii. Pokud však jeden článek pracuje mimo teplotní a výkonové rozsahy ve srovnání s ostatními články, stává se rizikovým, protože jeho těkavá chemie může vést k požáru. Jelikož jsou články tvořící baterii zapojeny paralelně, je často obtížné tento problém včas odhalit.

První patent řeší daný problém tím, že na základě informací od senzorů, které jsou namontované na článcích a zpracované chytrou matematikou, identifikuje a podle potřeby izoluje jednotlivé články baterie. Tento nový systém řízení baterií dokáže zjistit, zda článek funguje v bezpečném rozsahu teploty a výkonu, porovnat údaje s ostatními články a podle potřeby jednotlivé články vypnout.

Pokud je zjištěn problém, měří v různých intervalech teplotu a výstupní napětí nyní odpojeného článku. Na základě těchto informací pak vypočítá, zda bylo chybné chování článku jednorázovou anomálií, nebo zda v baterii skutečně hrozí tepelné vyčerpání.

Vzhledem k tomu, že samozhášecí bateriové články jsou stále ještě vzdálenou budoucností, jedinou metodou, jak ukončit požár baterie, je zbavit ji kyslíku. V současné době se to dělá pomocí velkého množství vody nebo pomocí velkého množství suchých práškových hasicích přístrojů. Ale co kdyby existoval způsob, jak přivést hasicí přístroj přímo do akumulátoru?

Právě zde přichází na řadu další patent od Audi, který je úžasný svou jednoduchostí. Pokud řídicí systém akumulátoru zjistí riziko tepelného úniku (předstupeň požáru), zaplaví vnitřní objem akumulátoru hasicím prostředkem (typicky suchým práškovým hasicím přístrojem) dříve, než skutečně dojde k požáru. A pokud se palubní hasicí přístroj vyčerpá, může případné doplňkové přívodní vedení z externího zásobníku hasicího přístroje usnadnit hasičům kontrolu případného požáru.

Požáry elektromobilů jsou velkým problémem. Jejich četnost je sice nižší než u požárů se spalovacími motory, ale jakmile se rozhoří elektromobil, je mnohem obtížnější takový požár zdolat. Díky těmto vynálezům od Audi však může být prevence lepší než řešení následků.

Zdroj: carbuzz.com