Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat. Je mezi nimi RoBiN OIL, Globus a MOL. Prodávaly nebezpečnou naftu

Přidat na Seznam.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI) uveřejnila informace o třech vysokých pokutách udělených za prodej nafty ve které bylo tolik úsad, že by to mohlo vážně poškodit motor. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol benzinových stanic je především Kverulantova zásluha, když se mu podařilo změnit letitou praxi ČOI.

K odběru vzorku na čerpací stanici RoBiN OIL na adrese Kladno-Dubí, Libušina 172 došlo 8. září 2021 a špatný byl vzorek prémiového paliva Diesel Premium. A to fatálně. Byla naměřena hodnota celkové nerozpustné úsady 3 360 g/m3. Maximálně je povoleno 100 krát méně a to pouhých 33 g/m3.  RoBiN OIL dostal za prodej palivo hrozící vážně ohrozit vstřikovací soustavu naftových motorů pokutu 700 000 korun.

Hodnota celkové nerozpustné úsady se označujeme jako oxidační stabilita a hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám doprovázených tvorbou úsad při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám. Z výsledku zkoušky oxidační stability či chcete-li „množství bordelu na dně“ lze usuzovat, jak velkou tvorbu nerozpustných látek a následně úsad lze očekávat. Nevyhovující výsledek oxidační zkoušky ukazuje na nestabilní produkt, který může způsobit poškození palivového systému vozidla. Úsady vytvořené v naftě v důsledku oxidační nestability podle množství a charakteru mohou způsobit ucpání palivového systému a zvýšené opotřebování nebo poškození citlivých hydraulických prvků palivového systému.

U klasických minerálních paliv byl problém s oxidační stabilitou prakticky vyřešen používáním vhodně upravených ropných frakcí a automobilový benzin i motorovou naftu bylo možné skladovat i po dobu několika měsíců. S příchodem biopaliv a zejména tedy s příchodem bionafty a jejím přídavkem do čistě minerální motorové nafty, se oxidační stabilita motorové nafty zhoršila natolik, že ji není možné skladovat po dobu delší než 3 měsíce od data výroby.

Čerpací stanice RoBiN OIL se proti udělení pokuty odvolala a namítala procesní pochybení jako třeba: „že jí před vydáním rozhodnutí nebyla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí“. Její hlavní námitkou bylo absurdní tvrzení, že úsady se do nafty vylouhovaly z plastového kanystru (vzorkovnice) České obchodní inspekce: „Působením vzorku motorové nafty na plast vzorkovnice dochází k vyluhování, které má za následek zvýšení hodnoty úsad pro test oxidační stability, takto získaný výsledek je neobjektivní a nelze jej použít jako důkaz prodeje závadného zboží. Při kontrole však byly pro odběr vzorků motorové nafty použity plastové nádoby.“

Česká obchodní inspekce se se všechny námitky RoBiN OILu zamítla a pouze kosmeticky zmírnila udělenou pokutu ze 750 na 700 tisíc korun. Vyřízení odvolání se táhlo téměř dva roky a pravomocným se stalo až červnu 2023.  Ale Kladenský RoBiN OIL nebyl sám, kdo prodával naftu, „která nepochybně představuje velmi výrazné konkrétní nebezpečí pro palivové systémy, resp. motory vozidel.“ Zničit motor vám mohla i nafta natankovaná v Brně.

Rekordní pokuta pro Globus

Odběr vzorků na samoobslužné čerpací stanici Globus- tankomat, v brněnské Hradecké ulici proběhl třikrát.  Dne 21. 9. 2022 nevyhovělo dražší prémiové palivo diesel plus v ukazateli jako u RoBiN OILu a to „oxidační stabilita“. Naměřená hodnota činila 290 g/m3, zatímco příslušná hodnota má, jak už bylo uvedeno, činit maximálně 33 g/m3.  Vzorek odebraný 23. 9. 2022 vykázal hodnotu 91 g/m3.  Vůbec nejhůř dopadla zkouška u vzorků nafty odebraných 27. září 2022. V jednom případě to bylo 321 g/m3  a v druhém dokonce 354 g/m3 . Tedy více než 10 krát více než povoluje norma. V rozhodnutí o uložení pokuty Česká obchodní inspekce (ČOI) konstatuje, že Globus takto vysoce závadné nafty prodal přinejmenším 13 789 litrů. To je pro představu zhruba třičtvrtě objemu automobilové cisterny. Proto tak vysoká pokuta. Rozhodnutí o dvoumilionové pokutě pro Globus je již pravomocné. 

Pokuta za naftu i pro MOL

Půl milionovou pokutu za naprosto nevyhovující naftu dostala i pobočka maďarské sítě MOL. MOL je 304 čerpacími stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Kontrolu provedla ČOI 25. ledna 2021na Olomoucké ulici 283/50 v Přerově. Nevyhověla opět prémiová nafta s označením EVO Diesel Plus. Ta nevyhověla opět v ukazateli jakosti oxidační stabilita. Naměřená hodnota byla v tomto případě 488 g/m3, přičemž maximální hodnota podle ČSN je 33 g/m3.

Kverulant donutil ČOI zveřejňovat konkrétní rozhodnutí

Díky Kverulantovi ČOI od ledna 2010 zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Donutil ji k tomu Kverulant.  ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt špatného benzínu a nafty. A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty prodával. Kverulant se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu.

Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat

Z jednotlivých informací od ČOI sestavuje Kverulant svoji mapu a seznam 50 čerpacích stanic pokutovaných ČOI. Ten je řazen dle data provedení kontroly.

Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou již v právní moci. Od provedení kontroly do nabytí právní moci to někdy trvá dlouho. Stává se, že provozovatel se proti rozhodnutí ČOI schválně odvolává jen proto, aby se na Kverulantův seznam dostal co nejpozději a pak poukazuje na to, že pokutu dostal už před dávnou dobou. Právě proto na seznamu najdete i pokuty, které byly uděleny za starší prohřešky. Příkladem takového jednání je právě výše uvedená čerpací stanice RoBiN OIL z Kladenské čtvrti Dubí.

Zdroj: Kverulant