Konec nákupů v Polsku? Zákazy vjezdu pro starší vozy v Polsku platí i pro nás. Rozšiřují nízkoemisní zóny, mohou být kdekoli

Přidat na Seznam.cz

V Polsku vstoupily v platnost nové předpisy o nízkoemisních dopravních zónách. Novela zákona o elektromobilitě a alternativních palivech přidala obcím a městům nové pravomoci, což se má projevit v zákazech pro možná až miliony motoristů, informuje server Moto.

To znamená, že města a obce v Polsku budou moci (nikoli však povinny) vymezit na svém území zóny, do nichž bude zakázán vjezd vozidlům se spalovacími motory starších emisních norem, jako je EURO 3 a nižší.

Zatímco mnozí se z této možnosti radují, na druhé straně stojí miliony polských motoristů a návštěvníků, které tyto změny mohou negativně ovlivnit. Včetně těch z České republiky. Země na řece Visle má poměrně starý vozový park a nákup ojetých automobilů je stále velmi populární. Nové předpisy by proto měly přispět i k omlazení polského automobilového trhu.

Legislativní změny znamenají, že obce a města mají právo stanovit hranice lokalit, které budou nízkoemisními zónami, ale nejsou k tomu povinny. Mohou dokonce určit, jak přísná tato omezení budou. Podle listu Gazeta je nepravděpodobné, že by do nízkoemisních zón, podobných těm v západní Evropě, byla vpuštěna auta starší 15 nebo 20 let.

Úřady však mohou také vyloučit všechna vozidla se spalovacími motory a povolit vjezd pouze elektrickým nebo vodíkovým vozům.

Před vjezdem do města si řidiči musí přečíst přesné předpisy týkající se čistých dopravních zón v dané lokalitě, nejlépe vyhledáním a prostudováním oficiálních webových stránek konkrétních měst a obcí. To by však nemělo být omezením pro vozy se vznětovými motory.

Co obyvatelé nebo osoby se zdravotním postižením?

A co majitelé starších vozů, kteří nemají jiný dopravní prostředek? To je častá otázka v souvislosti se zaváděním nízkoemisních zón, přičemž se jedná především o osoby s tělesným postižením nebo těžkým zdravotním postižením.

O těchto osobách se obvykle uvažuje v tom smyslu, že jim je vstup povolen výjimečně. Podobný přístup by města mohla zvolit i pro obyvatele, například formou přechodného období, během něhož by si obyvatelé museli pořídit novější vozidla nebo se vzdát vlastnictví automobilu.

Zdroj: moto.pl