Kamiony ve stylu trolejbusu dopadly v Německu jako katastrofa. Problémy, špatné výsledky a nakonec je čeká demontáž

Přidat na Seznam.cz

Brzy je začnou demontovat. Zdá se, že nákladní vozy trolejbusového typu definitivně selhaly. Stejně jako tramvaje a trolejbusy měly i nákladní vozy v Německu jezdit pomocí elektrického vedení umístěného nad vozidlem. Tato myšlenka se nyní ukázala jako nesmyslná. Již v roce 2019 však mnozí odborníci smysl celé technologie zpochybňovali. Do vývoje bylo dosud „utopeno“ mnoho peněz a první trať bude zřejmě brzy demontována a odvezena.

Může dálnice fungovat jako trolejbusová trať? Princip vozu ve stylu trolejbusu, který se již několik let testuje v Německu, je na první pohled poměrně jednoduchý: vozidlo je pomocí sběrače připojeno k trolejovému vedení a místo nafty pak jezdí na elektřinu z obnovitelných zdrojů (v ideálním případě).

Za tímto účelem byly v Německu vybudovány tři testovací trasy: na dálnici A5 mezi Frankfurtem nad Mohanem a Darmstadtem, na dálnici A1 mezi Lübeckem a Reinfeldem (Šlesvicko-Holštýnsko) a na silnici B462 v údolí Murg u Rastattu (Bádensko-Württembersko). Právě na posledně jmenovaném místě by měla být zkušební trať v příštím roce demontována, pylony odstraněny a k záměru se již nebude vracet.

Vzhledem k tomu, že tyto nákladní trolejbusy fungují jako hybridní vozidla, jsou také technicky mnohem složitější. Jakmile opustí elektrickou trať, potřebují samozřejmě naftu. Výhodou takové technologie by měla být, alespoň teoreticky, výrazně lepší bilance CO2 díky ušetřené naftě.

Novinku od počátku kritizovali

Mnozí odborníci byli k této technologii vždy velmi kritičtí. Již v říjnu 2021 generální ředitel společnosti Daimler Truck Martin Daum celý koncept odmítal: „Nadzemní vedení by potřebovalo složitou celoevropskou infrastrukturu v délce tisíců kilometrů. Související plánovací postupy by byly velmi složité, zdlouhavé a podléhaly by velké nejistotě. Tato technologie je proto prakticky nerealizovatelná. Pevné nadzemní dráhy by navíc dopravce připravily o něco, co je pro ně při každodenní přepravě velmi důležité: o flexibilitu. Politici by proto neměli investovat žádné další prostředky do nákladných pilotních zařízení.“

V praxi se ukázalo, že myšlenka jakéhosi nákladního trolejbusu není technicky opodstatněná a nemá ani kýžený efekt výrazně ekologičtějšího provozu vozidel.

To potvrzují i výzkumníci z Technické univerzity v Darmstadtu. Po několika testech vědci zjistili, že při nasazení takové technologie vypouštějí nákladní vozy obvykle o 16 až 21 procent méně emisí skleníkových plynů, maximálně o 22 procent. To je vzhledem k původním očekáváním neuspokojivé.

Během jízd se vyskytlo mnoho technických problémů, včetně problémů se stožáry nebo nepřesného určení polohy GPS, které je nutné k automatickému rozšíření současných sběračů.

Celostátní nebo dokonce celoevropské rozšíření nadzemního vedení na hlavních úsecích dálnic se od počátku jevilo jako utopie. Koneckonců kromě nákladů na zřízení a údržbu gigantické elektrické sítě vstupují do hry také ceny elektřiny, které v posledních letech výrazně vzrostly. Tři zkušební úseky pro nákladní trolejbusy zatím stály daňové poplatníky 191 milionů eur, v přepočtu cca 4,5 miliard Kč a zdá se, že další investice tímto směrem zatím nepotečou.

Zdroj: redakce, Focus