Zaměstnanci Fordu mačkají 120krát startovací tlačítko. Vypínají tak tovární režim vozu