Kombíky vymírají. Jejich prodeje klesají a vede je vůz, který do této třídy téměř nepatří