Na barvě výfukových plynů záleží. Poznáte podle ní, jakou máte poruchu