Bestie na svážení dřeva. Jezdila v lese, ale musela být přivezena po železnici