Je téměř 130 let starý a znova prošel technickou. Toto je nejstarší automobil z Německa