Jak vaří vojáci? Polní kuchyně POKA 4 na mobilním podvozku Tatry 815. Vaří i ve třicetistupňových mrazech