Známe důvody, proč vaše auto při jízdě nebo brzdění táhne na jednu stranu. Ignorování může vést ke smrtelným nehodám

Přidat na Seznam.cz

Jízda autem může být riskantní záležitostí vzhledem k tomu, kolik lidí využívá silnice nezodpovědně, takže pokud zjistíte, že vaše auto při brzdění uhýbá nebo táhne doleva či doprava, může to být ještě nebezpečnější.

Existuje mnoho důvodů, proč by to váš vůz mohl dělat, ale jedno zůstává pravdou bez ohledu na to, o co se jedná. Ztráta kontroly nad vozidlem není jen frustrující, ale může být smrtelná, píše web Car Buzz. Prioritou je zjistit, v čem by mohl být problém, a co nejdříve ho odstranit. Zde jsou různé možné příčiny, proč by vaše auto mohlo táhnout na jednu stranu.

Pět důvodů, proč vaše auto při jízdě táhne doleva nebo doprava

Vadné řízení nebo zavěšení

Táhla, ložiska vzpěr a kulové klouby jsou jen některé z velmi mnoha součástí, které tvoří systém řízení a zavěšení vozu. Všechny tyto součásti časem podléhají opotřebení a mohou selhat, proto by měly být každoročně kontrolovány. Jedním z možných důsledků selhání některé z těchto součástí je pocit tahání v jednom směru a tzv. „memory steer“. To je situace, kdy po zatočení vůz táhne stále stejným směrem.

Vadná ložiska kol

Než začne váš vůz táhnout v jednom směru, projeví se některé příznaky, pokud jsou ložiska kol poškozená nebo znehodnocená. Prvním z nich je skřípavý zvuk, který se bude ozývat z okolí kol. Volant se pak také může začít občas třást a poté váš vůz začne táhnout tím či oním směrem. Pokud se volant při jízdě hodně třese a odkudkoli se ozývá skřípavý zvuk, nejezděte s vozem a nechte ho co nejdříve prohlédnout.

Špatně seřízená kola

Pokud si všimnete, že vás volant během jízdy táhne doleva nebo doprava, nebo pokud váš vůz táhne doleva nebo doprava, když pustíte volant, může to znamenat, že je špatně seřízená geometrie kol vozu. Jedná se o jednu z nejčastějších příčin a špatně seřízená kola mohou vést k tomu, že se vaše pneumatiky opotřebovávají nerovnoměrně rychleji. Naštěstí se jedná o problém, který může snadno vyřešit mechanik s příslušným vybavením.

Nerovnoměrný tlak v pneumatikách

Pokud je tlak v jedné pneumatice vyšší nebo nižší než v ostatních, zejména v těch na opačných stranách vozu, může se stát, že vůz bude táhnout doleva nebo doprava. Pneumatiky, které vykazují opotřebení kolem středu, jsou pravděpodobně přehuštěné, zatímco pneumatiky s opotřebením kolem vnějších okrajů jsou pravděpodobně podhuštěné. Problémy s tlakem v pneumatikách můžete snadno vyřešit tak, že budete jednoduše udržovat tlak ve všech pneumatikách na hodnotě doporučené výrobcem, kterou obvykle najdete v návodu k obsluze.

Kuželovitost pneumatik

Ačkoli je kuželovitost pneumatik velmi vzácná, může se vyskytnout na výrobní úrovni. Někdy může pryž běhounu pneumatiky ztvrdnout do mírného kuželovitého tvaru, nikoliv do tvaru válce. Vůz pak táhne ke straně vadné pneumatiky. Naštěstí většina výrobců pneumatik tyto závady rychle odhalí a vymění je.

Poškozené nebo zaseknuté brzdové destičky

Pokud je některá z brzdových destiček vašeho vozu poškozená, zničená nebo jen horší kvality, může váš vůz při brzdění táhnout určitým směrem. Jakmile se brzdové destičky vašeho vozidla začnou poškozovat, zhorší se i brzdný výkon. Proto je důležité používat kvalitní brzdové destičky a opotřebované kusy nechat co nejrychleji vyměnit, protože neúčinné brzdění je nebezpečné.

Špatně fungující brzdové třmeny

Brzdové třmeny jsou součásti brzd, které vyvíjejí tlak, aby se kola zastavila. Pokud není prováděna správná údržba, mohou se brzdové třmeny začít zasekávat; když se tak stane, brzdná síla je omezena a brzdy začnou táhnout, což následně způsobí pocit tahání. Pokud při brzdění pociťujete tahání, okamžitě nechte brzdový systém zkontrolovat mechanikem nebo v servisním středisku.

Zdroj: carbuzz.com