Znalci starších vozů určitě pamatují tlačítko RDS ve vozidle. K čemu slouží a jak ho používat?

Přidat na Seznam.cz

Činnost tlačítka RDS se může lišit v závislosti na typu rádia nebo modelu vozu. Je užitečné vědět, k čemu slouží a jak ji používat.

RDS je zkratka pro Radio Data System, což je standard Evropské vysílací unie pro vysílání digitálních informací v pásmu FM. Řešení umožňuje přenos řady dat, která po přečtení rádiem generují různé akce – jednou z nich je zobrazení názvů rozhlasových stanic.

Systém RDS může také přenášet informace o interpretovi skladby, typu daného programu (např. informativní), alternativních frekvencích vysílání stanice a dokonce i o aktuálním čase. Nejjednodušším důsledkem stisknutí tlačítka RDS může být zastavení zobrazování informací o rozhlasové stanici, tj. jejího názvu, typu programu (např. Zprávy) a textových zpráv, které vysílá, ve prospěch zobrazení samotné aktuálně zvolené frekvence na obrazovce.

Díky informacím o vysílání RDS lze na displeji rádia zobrazit názvy stanic i skladeb. Stisknutím tlačítka RDS však můžeme přejít na kartu pro konfiguraci fungování funkce RDS. Funkce Text Scroll Freeze zastaví automatické posouvání textu vysílaného rozhlasovou stanicí. Zobrazí se tedy pouze to, co se vejde na obrazovku, obvykle název stanice.

RDS může mít podporu TP nebo TA. Pokud je aktivována funkce TP nebo TA, vysílání nebo přehrávání skladby z disku nebo jiného zdroje se automaticky přeruší, když některá stanice předloží informace užitečné pro řidiče (např. o dopravních zácpách). Pokud se tomu chcete vyhnout, je třeba tuto funkci vypnout. Může se vyskytovat pole označené jako Regionální. Pokud je tato funkce povolena, rádio vyhledá alternativní frekvence pro určitou stanici, což je užitečné, pokud jste na dlouhé cestě a hodláte poslouchat jednu stanici. Některá rádia mají funkci automatického nastavení času RDS. Pokud je tato funkce aktivní, hodiny rádia se nastaví automaticky na základě informací o čase převzatých z RDS.

Zdroj: denon.com