Zipování. Proč to českým řidičům pořád nejde?

Přidat na Seznam.cz

Jak ovládnout tuto techniku a co říká zákon, se dovíte v tomto článku.

Zipování je v zákoně popsáno takto: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.“

Zákon tedy jasně nařizuje, aby auta v průběžném pruhu umožnila zařazení aut z končícího průběžného pruhu, a to střídavě „po jednom“.

Mezi nejdůležitější a nezapomínanější bod patří plynulá jízda. To v mnoha případech znamená snížit svou rychlost.

U zipování je důležité si zapamatovat jedno velmi jednoduché pravidlo a tím je „jednou ty a jednou já“. V praxi to znamená, že před sebe pustíte právě jedno vozidlo a budete se sunout zúžením dál.

Zdroj: Zákon o pozemních komunikacích; bezpecnecesty.cz