Zelená Evropa bude cyklistická Evropa, říká EU. Chystají se velké změny. Řidiči pravděpodobně nebudou spokojeni

Přidat na Seznam.cz

Komisař EU Frans Timmermans, který v EU dohlíží na zavádění zelené dopravy, oznámil, že v létě předloží ke schválení „Evropskou deklaraci o cyklistické dopravě“. Bude obsahovat nová legislativní opatření a doporučení ve prospěch cyklistů a podpůrné infrastruktury. Ta bude přepracována tak, aby cyklistům umožnila nejen lepší pohyb ve městech, ale také bezpečné cestování mezi obcemi. Bude vytvořena „cyklistická Evropa“, jak uvádí web Ends Europe.

EU jde tvrdě nejen po emisích, ale i po samotných automobilech. Jako problematická se ukazuje zejména jejich vysoká koncentrace ve velkých městech. A to nejen v centrech měst, ale také v obytných čtvrtích, kde se potýkají s nedostatkem parkovacích míst a v ranních a odpoledních špičkách ucpávají silnice. EU chce tuto situaci zvrátit a v rámci boje proti znečištění ovzduší mimo jiné stále více vybízí k návratu k jednotnému jízdnímu řádu.

Evropská komise by v budoucnu ráda viděla ve městech více cyklistů (včetně motocyklů a koloběžek) a méně automobilů. Frans Timmermans, evropský komisař zodpovědný za dodržování dohod o ekologických opatřeních, prozradil, že v létě předloží Evropské komisi ke schválení „Evropskou deklaraci o cyklistice“. Tato deklarace má být větší zárukou, že z pokladny EU poplyne více peněz na cyklistiku a záležitosti s ní spojené.

Také do dalšího města

V praxi to bude znamenat, že v budoucnu bude větší část finančních prostředků na silniční dopravu směřovat na cyklistickou infrastrukturu. Že to není jen teoretizování, se ukazuje již nyní. Stále více evropských měst odebírá jízdní pruhy automobilům a mění je na cyklostezky. Podle Timmermanse je to však teprve začátek; nová dopravní řešení ve městech budou více zohledňovat aspekt jednokolejné dopravy, takže již při výstavbě nových obytných zón budou muset projektanti brát v úvahu požadavky na větší počet cyklistů, a to na úkor silnic určených pro automobily.

Koridory pro obslužnou techniku (zásobování, inženýrské sítě, obsluhu domácností atd.), veřejnou dopravu a záchranné služby však zůstanou zachovány. „Díky elektrokolům můžeme pomocí cyklodálnic propojit města s okolními regiony. Cyklistická doprava nebude určena pouze pro obyvatele velkých měst,“ nastiňuje Frans Timmermans budoucnost evropské cyklistiky.

Prohlášení má řešit volný pohyb cyklistů po městech, jejich přednostní parkování a budování veřejných dobíjecích stanic pro elektrokola. Zaměří se také více na „soužití“ automobilů a jízdních kol na silnicích, včetně návrhu na snížení maximální povolené rychlosti pro automobily na vybraných úsecích, aby byla rychlost všech účastníků silničního provozu z bezpečnostních důvodů co nejrovnější. Timmermans prozradil, že EU se rovněž chystá podpořit vývoj a výrobu elektrických jízdních kol v EU. „Výrobci elektrokol by měli být plnohodnotnými partnery v našich plánech evropské mobility,“ dodal Timmermans.

Zdroj: redakce, euractiv.com, endseurope.com, bike-eu.com