Výměna oleje v autě. Víme, proč se vyplatí vyměnit olej a filtr předčasně

Přidat na Seznam.cz

V návodu k obsluze vozu jsou jasně definovány intervaly mezi výměnami oleje a filtru. Podmínky obvykle určuje prodejce vozu. Obecně závisí na klimatickém pásmu, kvalitě použitého oleje a způsobu používání, jak píše web Car and Driver. Kdy se vyplatí tento interval v zájmu vozu zkrátit?

Většina výrobců automobilů předpokládá, že optimální interval výměny oleje a jeho filtru je mezi 10 000 a 30 000 km. Tato horní hranice vychází z ekonomických a ekologických motivů. Soukromí uživatelé automobilů se obvykle drží intervalu 15 000 km, který může reálně prodloužit životnost motoru. Je však vhodné položit si otázku: existují situace, kdy se vyplatí měnit motorový olej a filtr ještě častěji, např. každých 8 nebo dokonce každých 5 000 km?

Na první pohled se to může zdát jako vyhazování pěněz, ale ve skutečnosti existují faktory, které řidiče skutečně nutí k tak drastické změně servisního plánu.

Ředění oleje palivem

Toto téma se týká především vznětových motorů. Týká se situace, kdy je vůz vybaven filtrem pevných částic, který je nefunkční. Pokud z nějakého důvodu probíhají čisticí cykly filtru příliš často, mohou způsobit ředění oleje palivem, jehož příznakem je zvýšení hladiny oleje. V takovém případě se doporučuje měnit olej a filtr i každých 5 až 6 000 km.

Někteří výrobci automobilů (např. Mazda u vybraných modelů) označují na měrce tři značky pro kontrolu hladiny oleje – minimální, maximální a maximální nadměrnou hladinu, která vzniká ředěním oleje palivem. Přiblížení se k této nejvyšší „čárce“ je signálem pro výměnu oleje bez ohledu na počet ujetých kilometrů nebo interval.

Další nutností pro včasnou výměnu oleje je dohořívání obsahu filtru pevných částic na servisní stolici. Po takovém postupu vždy vyměňte motorový olej spolu s filtrem.

Další doporučení pro včasnou výměnu filtru

Mnoho řidičů se ptá, zda je možné v nouzové situaci, např. na cestách, doplnit nízkou hladinu oleje jakýmkoli motorovým olejem zakoupeným v servisu. Samozřejmě je vhodné se na tom předem domluvit s ASO, ale pokud se jedná o nouzové doplnění cca 1 litru kvalitního oleje, pravděpodobně se nic nestane. Pro motor to bude určitě lepší než jízda s příliš nízkou hladinou oleje.

Bez ohledu na to se po návratu z cesty vyplatí zjistit příčinu úbytku oleje a vyměnit olej za nový v souladu s doporučeními výrobce vozu. Modely automobilů se zvláště malými olejovými filtry, nízkou mazací schopností nebo obojím by měly svádět ke zkrácení intervalů výměny oleje a filtrů.

Mnoho mechaniků doporučuje zkrátit intervaly výměny oleje na 8500 km, pokud jsou vozidla provozována ve zvláště náročných podmínkách. Tím máme na mysli velmi intenzivní městský cyklus (časté rozjezdy a jízdy na krátké vzdálenosti) a také sportovní provoz, přičemž v druhém případě je dobré měnit olej a všechny filtry po každé sportovní akci (tj. například po účasti na amatérských rallye nebo závodech).

Některé motory dokonce používají takové malé olejové filtry. V takovém případě lze uvažovat o zkrácení intervalu mezi jeho výměnou z obvyklých 15 000 km na např. 10 000 km nebo dokonce 8500 km, pokud je vozidlo intenzivně provozováno.

Některé motory dokonce takové malé olejové filtry používají. V takovém případě lze uvažovat o zkrácení intervalu výměny z typických 15 000 km na např. 10 000 km nebo dokonce 8 500 km, pokud je vozidlo intenzivně provozováno.

Zdroj: redakce, caranddriver.com