Vlastnictví auta se stane neetickým luxusem a plýtváním, tvrdí někteří politici

Přidat na Seznam.cz

Doprava ve velkých evropských městech je stále příliš hustá na to, aby se na silnice a městská parkoviště vešla všechna auta. Navíc počet automobilů neustále roste a rozvoj cyklistických a pěších zón tomu nepomáhá. Jak však předpovídají někteří aktivisté a evropští politici, vlastnictví automobilu se brzy stane neetickým a zbytečným luxusem. Pomoci by měla nová celoevropská legislativa.

Stále více odborníků se zabývá problémem rostoucí městské dopravy a hledá jeho řešení. V několika evropských metropolích se proti dopravě bojuje zaváděním pěších zón, vytvářením cyklistických pruhů, vyhrazených pruhů pro alternativní druhy dopravy a různými omezeními vjezdu do vybraných míst. Jak však upozorňuje mediální portál EU, rozšiřování a údržba dopravní infrastruktury – silnic, parkovišť, signalizačních systémů – jsou nákladné a jen zřídkakdy odpovídají rostoucím nárokům motoristů.

Výsledkem jsou dopravní zácpy, zhoršená kvalita života a úbytek zeleně a veřejného prostoru pro chodce. K tomu se přidávají druhotné důsledky: přehřívání betonových a asfaltových povrchů silnic a parkovišť, vyšší prašnost, která ohrožuje zdraví, a dešťová voda, která se nevsakuje do půdy, ale končí v kanalizaci.

Samotná elektromobilita nestačí, je třeba zcela nahradit automobily

Přechod na elektromobily nebo jiné udržitelné pohony k vyřešení těchto problémů nestačí. Je třeba změnit podobu a organizaci měst, která se dlouho přizpůsobovala potřebám automobilismu. Řešením je prý úplně vytlačit automobily z měst a vytvořit situaci, kdy se vlastnictví automobilů ve městech stane vzácností. A nemluvíme jen o velkých evropských metropolích, tento problém se týká i měst na Česku.

Například Amsterdam plánuje postupné snižování počtu parkovacích míst. Brusel dal chodcům a cyklistům přednost v jízdě a plánuje ji v nadcházejících měsících dále rozšířit. Starostka Paříže Anne Hidalgová chce zase ze svého města udělat světovou metropoli cyklistiky. Prostor určený motoristům se výrazně zmenší a na jeho úkor se vybuduje cyklistická infrastruktura.

Jak dále uvádí server Euractiv, vlastnictví automobilu je dnes v mnoha ohledech otázkou statusu. Brzy se však může stát zbytečným a neetickým luxusem, který je ve městech nepraktický, a může být plně nahrazen různými systémy sdílení nebo půjčování aut na delší trasy. Rok 2035 by tak měl znamenat nejen konec prodeje automobilů se spalovacími motory, ale také novou legislativu, která bude podporovat alternativní dopravu ve městech a naopak potlačovat používání standardních automobilů.

Zdroj: euractiv.sk