Tato dopravní značka zvyšuje pokuty za překročení rychlosti. Většina Čechů to neví

Přidat na Seznam.cz

Ochrana klimatu může mít vliv i na pokuty za překročení rychlosti. Dokládá to příklad z Rakouska: na první pohled se jedná o běžnou dopravní značku upravující maximální povolenou rychlost. Je však důležité dávat pozor a všimnout si nudně znějícího titulku IG-L. To může případný dopravní přestupek velmi prodražit. Mnoho českých řidičů jezdí pravidelně po rakouských silnicích a často tuto značku nepoznají.

IG-L je německá zkratka, která se volně překládá jako zákon o ochraně ovzduší. Setkáte se s ním v Rakousku, kde snižuje maximální rychlost například na 100 nebo 80 km/h místo běžně povolených 130 km/h na dálnici.

Proč se ale tato značka používá a proč snižuje rychlost? „Na základě IG-L je provozována celorakouská síť měření látek znečišťujících ovzduší s jednotnou koncepcí měření a hlášením překročení mezních hodnot,“ uvádí rakouské ministerstvo pro ochranu klimatu. Jednoduše řečeno, pokud je ovzduší příliš znečištěné, úřady sníží rychlost na silnici.

Přísné tresty za překročení rychlosti

V Rakousku se rozhodli, že ochrana klimatu bude mít na vybraných úsecích stejnou nebo dokonce větší váhu než bezpečnost provozu. Proto jsou pokuty v zónách označených IG-L vždy vyšší.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Řidič, který by například za jízdu rychlostí 61 km/h v obci místo předepsaných 50 km/h běžně platil 55 EUR (v přepočtu cca 1 300 Kč) se musí připravit na výrazně vyšší sazby v IG-L. Přestože i o několik metrů později, v této speciální rychlostní zóně mimo město, mu již může hrozit pokuta 150 eur za stejný přestupek (v přepočtu cca 3 500 Kč), píše rakouský autoklub OÄMTC.

Ještě hůře dopadl jiný řidič, který dostal hned dvě pokuty: jednu ve výši 265 eur (v přepočtu cca 6 300 Kč) za překročení rychlosti v zóně IG-L a druhou ve výši 110 eur, kterou musel zaplatit, protože překročil „klasický“ rychlostní limit. Celkem ho rychlá jízda stála 375 eur (v přepočtu cca 9 000 Kč. Pro úplnost je však třeba uvést, že řidič překročil maximální povolenou rychlost „stovkou“ o značný kus a jel rychlostí vyšší než 160 km/h.

Rychlost můžou i zvýšit

Zajímavé je, že rychlost v rakouských zónách IG-L není navždy pevně stanovena, ale úřady ji mohou upravit směrem nahoru, pokud se podaří zlepšit úroveň znečištění ovzduší a více ji přizpůsobit.

Nejnovějším příkladem je Salcburk, kde zvýšili takzvanou rychlost IG-L na městské dálnici a povolili autům jezdit rychlostí 100 km/h namísto 80 km/h. Hodnotící zpráva místních úřadů potvrdila, že limity znečišťujících látek nebyly překročeny, jak píše server Meinbezirk.

Osvobození pro elektromobily

Pokud jde o značku IG-L, na elektromobily (čistě elektrické, nikoli hybridní) se v Rakousku značka IG-L nevztahuje. Nejprve se to týkalo pouze vozidel registrovaných v zemi, ale po zásahu Bruselu museli Rakušané ustoupit a povolit výjimku i pro zahraniční vozy, které lze jasně identifikovat jako elektromobily, například pomocí zelených registračních značek. Ty však byly nedávno u nových vozů na Slovensku zrušeny a nahrazeny novou zkratkou. Zatím není jasné, zda ji uznají i rakouské orgány.

Zdroj: redakce, meinbezirk.at, eamtc.at