Systém ochrany chodců bude povinný. Ale nesmíte mu příliš důvěřovat

Přidat na Seznam.cz

Od července 2022 bude EU vyžadovat novou část povinné výbavy u modelů automobilů uváděných na trh. Seznam bude zahrnovat systém prevence srážek s chodci. Američané vyzkoušeli, jak funguje v noci. Závěry nejsou optimistické, jak uvádí na svém webu organizace IIHS.

Méně světla, nižší účinnost

Jízda v noci je horší, protože viditelnost je výrazně snížená. Tento zřejmý závěr platí i pro účinnost elektronických systémů, které mají zabránit sražení chodce. Ukazuje se, že systémy, které se spoléhají na kamery, senzory nebo kombinaci výše uvedených údajů, jsou v noci méně účinné. V některých případech se jedná o drastický rozdíl.

Američané ze společnosti IIHS, která je zodpovědná za bezpečnost silničního provozu, se rozhodli otestovat účinnost systémů zabraňujících nárazům v neobvyklých podmínkách. Tyto testy se obvykle provádějí během dne. IIHS se však rozhodla použít speciálně upravenou trať v noci.

Test se skládal ze dvou jízd na neosvětlené silnici – jedné s dálkovými světly a druhé s tlumenými světly. Vůz jel rychlostí až 40 km/h a v jednu chvíli mu cestu zkřížila figurína dítěte klouzajícího po pojízdné plošině.

Důležitá zjištění

Pro testy byly vybrány vozy, které implementují funkci proti driftu různými způsoby: jedna kamera, dvě kamery, kamera plus senzor a samotné senzory. Jak upozorňuje IIHS, provedený experiment neprospívá žádnému z řešení. Důležité je nejen to, jaká zařízení systém používá, ale také jaký má software.

Závěry experimentu jsou jasné. Systém proti ujetí je cenným vybavením, které může řidiče ochránit před následky chyby nebo nedbalosti a chodce před vážným zraněním. Řidič by si však měl být vědom omezení nové technologie. Při jízdě v noci na neosvětlených silnicích může dojít k selhání elektroniky. To potvrzují i situace z reálného života.

Experiment, který byl proveden v USA, je velmi důležitý i pro evropské řidiče. Od 6. července 2022 bude podle právních předpisů EU povinné vybavovat nové modely a generace automobilů řadou systémů zvyšujících bezpečnost. Mezi ně patří i systém proti ujíždění z místa činu. Od května 2024 se tato povinnost bude vztahovat na všechny nové automobily prodávané v Evropské unii. V blízké budoucnosti se proto řidiči začnou setkávat s více vozy vybavenými systémem vyhýbání se. Je důležité mu příliš nedůvěřovat.

Zdroj: iihs.com