Stání na spojce, jízda z kopce na neutrál nebo rychlý rozjezd v zimním období. Řidiči mají několik zlozvyků, které by měli eliminovat

Přidat na Seznam.cz

Řada motoristů často přistupuje k řízení s řadou zlozvyků, které mohou z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnit stav jejich vozidla. V tomto článku se podíváme na ty, které jsou v praxi nejčastější.

Mezi nejčastější chyby patří v prvé řadě manipulace se spojkou. Stání na spojce při rozjezdu do kopce může vést k jejímu zbytečnému opotřebení, stejně tak jako vyřazení rychlosti na neutrální stupeň při sestupu z kopce, což negativně ovlivňuje brzdový systém vozidla.

Pozor na nákladná poškození

Dalším problematickým zvykem je rychlý rozjezd v zimním období. Studený motor a další komponenty vozidla potřebují čas na zahřátí, a při příliš rychlém rozjezdu mohou být vystaveny nadměrnému tlaku, což může vést k jejich opotřebení nebo dokonce poškození, a to jak třeba v případě motoru, tak převodovky.

Nedostatečná péče o motor, zejména u dieselových variant, může mít také negativní dopady. Pravidelné užívání vozidla pouze na krátké vzdálenosti a při nízkých otáčkách může dojít k zanesení motoru a dalším problémům spojeným s jeho funkčností, což může vyžadovat nákladné opravy.

Používání ruční brzdy při parkování ve svahu je dalším aspektem, který je často opomíjen, a může mít vážné důsledky na převodovku.

Nedostatečná údržba a podcenění pravidelných servisních intervencí mohou také způsobit vážné problémy, které mohou být finančně náročné na opravu a zároveň omezují pohodlí a bezpečnost při řízení.

Je proto důležité věnovat pozornost pravidelné údržbě a servisním intervencím, aby byl zachován optimální stav vozidla a minimalizována rizika spojená s jeho provozem a dlouhodobými náklady na údržbu.

Zdroj: AA