Špatné řidičské návyky, které zničí každé auto. Vybrali jsme ty nejoblíbenější

Přidat na Seznam.cz

Dvě auta, jeden model. Stejný počet ujetých kilometrů. S jedním se dostanete na druhý konec Evropy, druhý vypadá jako naprostý šrot. Na stav našeho vozu nemá největší vliv počet ujetých kilometrů, ale způsob, jakým ho používáme, píše server StateFarm.

Hrubé používání může vůz poškodit

Hrubé používání, jako prudká akcelerace, brzdění, ignorování děr ve vozovce, atakování obrubníků ve vysoké rychlosti nebo silnice s mimořádně špatným povrchem, mají za následek především rychlejší opotřebení spotřebních prvků (brzdový systém, odpružení, spojka, pneumatiky), ale nejen to. Náročná jízda znamená zrychlené opotřebení převodovky, může také vést k poškození jednotlivých součástí a různým typům netěsností. U některých typů motorů může v důsledku přehřátí dojít také k poškození hlavy válců nebo vložek válců méně chlazených válců.

Plný plyn, když motor není zahřátý? Pro motor není nic horšího. Po nastartování potřebuje motor čas, aby se olej dostal do všech částí motoru, a ještě lépe, aby se alespoň předběžně zahřál. Prvních několik minut po nastartování je lepší vyhnout se vyšším otáčkám a vysokému zatížení. Jinak se motor rychle opotřebuje.

Ruka na řadicí páce

Dlouhodobý tlak na převodovku je špatný. Především může dojít k poškození voliče převodovky, který se začne zasekávat a řazení je obtížnější.

Dalším prvkem náchylným k rychlejšímu opotřebení a poruchám jsou synchronizátory. Příznaky? Stále častější skřípání při pokusu o řazení (bez ohledu na to, zda je auto zahřáté a řadíme správně) a dokonce i ztráta rychlosti během jízdy. Přesné řazení může ztěžovat také opotřebovaná řadicí vidlice. Nakonec budeme muset jít do servisu a nechat tam několik tisíc, v některých případech i více.

Držení nohy na spojce

Podobným zvykem je držet levou nohu nikoli na opěrce, ale nad spojkou. Častá jízda tímto způsobem je pro vůz škodlivá. Řidič nikdy neví, do jaké míry jeho noha levituje nad pedálem a do jaké míry jej jemně sešlapuje. Použití plynu v kombinaci s byť jen jemně sešlápnutou spojkou znamená její poškození. Spojkový systém nemusí vydržet déle než 10 000 nebo 20 000 km – v závislosti na agresivním stylu jízdy řidiče.

Pokud řidič drží nohu nad spojkovým pedálem místo na opěrce a poškodí tak spojku, bude muset vynaložit značné náklady. V horších případech může oprava přesáhnout několik tisíc korun.

Příliš nízké otáčky

Mnoho instruktorů v autoškolách zapomíná, že jízda na čtvrtý nebo pátý rychlostní stupeň v rychlostech kolem 40-50 km/h může být smrtelná. Mnoho řidičů se těmito pravidly stále řídí, aniž by zvažovali důsledky. Již po několika desítkách tisíc kilometrů se objeví první znepokojivé příznaky a je nutná nákladná návštěva mechanika. Řídit se zásadami ekologické jízdy má smysl, pokud to děláte hlavou.

Udržování nízkých otáček motoru na nejvyšší rychlostní stupeň má smysl, pokud jedete po rovině konstantní rychlostí. A kontrolkou, která indikuje vyšší rychlostní stupeň, se příliš nezabývejte. Poslouchejte motor a zachyťte rušivé vibrace. Jedná se o první příznaky provozu pod bezpečnou rychlostí. Vůz může za určitých podmínek skutečně spotřebovat o něco méně paliva, ale následné náklady na výměnu spotřebních dílů budou daleko vyšší než úspora.

Jízda na rezervu. Nenechávejte tankování na poslední chvíli

Občasná jízda na rezervu je neškodná, ale mělo by jít o výjimky a příležitostné situace. Častá jízda na rezervu může vést k poruše vozu. Mechanici doporučují, aby se kontrolka prázdné nádrže vůbec nerozsvítila. Podle zásady, že prevence je lepší než léčba.

Bez ohledu na typ motoru a stáří vozu je třeba se vyvarovat dlouhodobého používání paliva. Z důvodu bezpečnosti mechanických součástí a jejich trvanlivosti se doporučuje doplnit nádrž již při 20-25 % stavu. Vyhneme se tak řadě nepředvídaných závad a značným výdajům. Dojde-li u přeplňovaného agregátu k náhlému poklesu kvality směsi paliva se vzduchem, může v extrémních případech vysoká teplota ve spalovacím prostoru vést k vyhoření pístu, což je spojeno s nákladnou generální opravou motoru.

Zdroj: statefarms.com