Soumrak nad diesely? Evropská komise odtajnila návrh emisní normy Euro 7

Přidat na Seznam.cz

Evropská komise zveřejnila návrh nové emisní normy Euro 7, která se bude vztahovat na všechny typy vozidel a pohonných jednotek. Návrh nahrazuje a zjednodušuje dosavadní oddělená emisní pravidla pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy s emisní normou Euro 6, jak uvádí server Fleetnews.co.uk.

Norma Euro 7 sjednocuje emisní limity pro všechna motorová vozidla do jednoho souboru pravidel. Nová pravidla jsou palivově a technologicky neutrální a stanovují stejné limity bez ohledu na to, zda vozidlo používá benzin, naftu, elektrický pohon nebo alternativní paliva.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise pro Evropu přizpůsobenou digitálnímu věku, uvedla: „Nová pravidla nám pomohou dýchat bezpečnější vzduch a přispějí k tomu, aby se toto odvětví stalo ekologičtějším a odolnějším. Musíme se držet cíle evropské zelené dohody a stát se celosvětovým tvůrcem standardů.“

Emise oxidů dusíku (NOx) u benzinových motorů zůstanou podle návrhů normy Euro 7 stejné a budou moci vypouštět až 60 mg/km. Na tuto úroveň budou omezeny i vznětové motory. Současná pravidla Euro 6 umožňují dieselům vypouštět až 80 mg/km NOx. Limity budou zpřísněny také pro nákladní automobily a autobusy a zavedeny budou také limity pro dosud neregulované znečišťující látky, jako jsou emise NOx z těžkých nákladních vozidel.

Dodržování předpisů u osobních a dodávkových automobilů se bude kontrolovat do dosažení 200 000 km a 10 let stáří těchto vozidel. Tím se zdvojnásobí požadavky na životnost, které existují podle pravidel Euro 6. K podobnému zvýšení dojde i u autobusů a nákladních vozidel.

Nová pravidla budou upravovat životnost baterií instalovaných v elektrifikovaných osobních automobilech a dodávkách s cílem zvýšit důvěru v elektrická vozidla. Tím se také sníží potřeba výměny baterií na počátku životnosti vozidla. Navrhovaná pravidla rovněž stanoví limity pro emise pevných částic z brzd a pneumatik, které se budou vztahovat i na elektrická vozidla.

Očekává se, že v roce 2035 sníží norma Euro 7 celkové emise NOx z osobních a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání s normou Euro 6 a o 56 % ve srovnání s normou Euro 6 z autobusů a nákladních automobilů. Současně se sníží emise částic z výfuků o 13 % u osobních automobilů a dodávek a o 39 % u autobusů a nákladních automobilů, zatímco emise částic z brzd automobilu se sníží o 27 %.

Pravidla týkající se emisí znečišťujících látek doplňují pravidla týkající se emisí CO2. V tomto návrhu byl zohledněn dohodnutý cíl 100% snížení emisí CO2 do roku 2035 u osobních automobilů a dodávek. Komise v nadcházejících měsících však přezkoumá normy CO2 i pro nákladní automobily a autobusy.

Podle návrhu Komise je datem vstupu nového nařízení v platnost 1. červenec 2025 pro osobní a užitková vozidla, kdežto 1. červenec 2027 pro nová nákladní vozidla a autobusy. Dané výjimky se budou vztahovat na vozidla konstruovaná malosériovými výrobci s ohledem na specifická technologická omezení.

Automobilky již dříve tvrdě lobbovaly proti novým pravidlům Euro 7, která unikla na veřejnost nedávno, a tvrdily, že budou čelit značným nákladům, které by mohly bránit investicím do vývoje elektrických vozidel.

Generální ředitel společnosti Stellantis Carlos Tavares již dříve uvedl: „Z hlediska průmyslu Euro 7 nepotřebujeme, protože bude odčerpávat zdroje, které bychom měli vynakládat na elektrifikaci. Proč využívat omezené zdroje na něco, co bude trvat krátkou dobu? Průmysl to nepotřebuje a je to kontraproduktivní.“ Návrh Komise bude předložen Evropskému parlamentu a Radě s ohledem na jeho přijetí spoluzákonodárci.

Zdroj: fleetnews.co.uk