Slováci řeší ropný problém Chorvaté si účtují přemrštěné částky za přepravu. Zdraží to tankování

Přidat na Seznam.cz

Plynovod Adria vyvolává otázky. Přeprava ropy přes něj by mohla být tak drahá, že by to pocítili i zákazníci u pump. Zdá se, že Chorvati chtějí účtovat Slovnaftu nepřiměřeně vysoké poplatky, které mnohonásobně převyšují sazby, za něž se přepravuje například ropa na Slovensku. Tento problém se již řeší na úrovni ministrů.

I po uvalení embarga na ruskou ropu je Slovnaft stále schopen zpracovávat ruskou ropu známou jako REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), která je na Slovensko dopravována ropovodem Družba. Vzhledem k tomu, že ruské ropné produkty nemůže vyvážet jinam než do České republiky a na Ukrajinu, našla si alternativního dodavatele, který by pokryl poptávku po pohonných hmotách od zákazníků v jiných zemích.

Od února také začneme zpracovávat více alternativní ropy, jejíž podíl letos dosáhne přibližně 30 %. V rámci alternativní ropy zpracováváme různé druhy ropných směsí, které pocházejí z oblasti kolem Kaspického moře nebo Blízkého východu. Situace na ropovodu Adria bude mít zásadní význam pro kontinuitu alternativních dodávek.

A právě Adria by se mohla stát problémem. Slovnaft a jeho mateřská skupina MOL mají s chorvatským provozovatelem plynovodu uzavřenou pouze krátkodobou smlouvu na několik příštích měsíců. Co se bude dít potom, nemůžeme v tuto chvíli předvídat, protože chorvatská strana nastavuje neadekvátní finanční podmínky

Rýsuje se nová závislost

Faktem je, že závislost Slovenska na Adrii se nyní výrazně zvýšila. Chorvatská strana si je toho vědoma a využívá svého postavení k maximalizaci svých příjmů, poplatky za přepravu patří k nejvyšším na světě a nejsou srovnatelné s žádnými v EU. Problém však není čistě slovenský. Například rafinerie v Bratislavě pokrývá přibližně 20 % rakouské spotřeby pohonných hmot.

Ministerstvo hospodářství již na situaci reagovalo. Ministr Hirman bude jednat se svým chorvatským protějškem, jak informuje server Denník N.

Molnár ze Slovnaftu potvrzuje, že v současné době není akutní nedostatek pohonných hmot, ale reálný dopad současných změn se projeví až za několik týdnů či měsíců. Důležitou roli může samozřejmě hrát i napjatá situace kolem plynovodu Adria.

Zdroj: redakce, dennik.sk