Senior za volantem 2024: Bez zdravotního potvrzení z prohlídky hrozí v Česku pokuta

Přidat na Seznam.cz

Česká legislativa i v roce 2024 vyžaduje od všech řidičů starších 65 let, aby podstoupili zdravotní kontrolu, která posoudí, zda jsou fyzicky a mentálně schopni bezpečně řídit. Jak taková kontrola probíhá a jaké hrozí pokuty za řízení bez potvrzení o způsobilosti k řízení?

Ve stáří přichází spolu s moudrostí i nutnost dodržovat určité zákonné povinnosti, zejména pokud se týkají řízení vozidla. V České republice se od řidičů, kteří dosáhnou 65 let, vyžaduje, aby prošli zdravotní kontrolou, jejímž cílem je ověřit jejich fyzickou a mentální schopnost bezpečně řídit. Tento krok slouží k ochraně nejen samotných seniorů, ale i ostatních účastníků provozu.

Ověření zdravotního stavu může zahrnovat různé typy vyšetření, jako jsou testy zraku, psychologické posouzení nebo kardiologické kontroly, vše v závislosti na individuálních potřebách a stavu daného řidiče.

Zapomenuté potvrzení: Pokuta až 5000 Kč

Pokud lékař určí, že senior je schopen bezpečně řídit, obdrží potvrzení o zdravotní způsobilosti, které musí mít při řízení s sebou. Opomenutí této povinnosti může vést k finančním sankcím až do výše 5 000 Kč, a to i v případě, že ho řidič pouze nemá u sebe.

Jak je to s pojištěním: Zatímco ztráta nebo zapomenutí potvrzení způsobilosti k řízení nemá vliv na povinné ručení, v případě havarijního pojištění by už mohlo dojít k redukci či odmítnutí vyplácení pojistného plnění.

Kdy a jak často? Pravidelné lékařské prohlídky se po dosažení 65 let věku musí absolvovat nejen při prvním dosažení této věkové hranice, ale následně každé dva roky, přičemž je lze podstoupit v rozmezí šesti měsíců před narozeninami a až do dne narozenin.

Zdroj: Zákon 361/2000 Sb