Prodejci častěji lžou kupujícím při prodeji ojetého vozu. Nebudete věřit, co všechno se děje

Přidat na Seznam.cz

Obchod s ojetými automobily je velmi rozsáhlý, dokonce tvoří cca 60% procent prodejů automobilů na našem trhu. Někdo však chce zbohatnout nebo dokonce zbohatnout neférovým způsobem.

Zatajované nebo dokonce maskované závady, stočené kilometry, lži o autech, která po sobě zanechali starší lidé, kteří s nimi jezdili jen do kostela, a to ještě jen v létě za slunečného počasí, nebo lži o autech, která nikdy nebyla bouraná… To je jen slabý čajíček toho, o co se spekulanti snaží. Představte si, že si koupíte auto a po nějaké době přijdete o auto i o peníze. A je to docela jednoduché.

Domluvíte se na koupi vozu, ale prodávající ho zastaví a vezme si na něj úvěr těsně před podpisem smlouvy a převzetím dalších peněz. Samozřejmě nemá v plánu ji splatit, takže o auto přijdete a původní prodejce vám za něj také nezaplatí. Dá se to nějak vyřešit? Ano i ne. Právě za tímto účelem byl zřízen Notářský centrální registr zástav, kde by měl mít kupující možnost ověřit si movitý majetek a případná věcná břemena. Vozidlo můžete dohledat podle čísla VIN a pozitivní je, že vás to nic nestojí.

Problém je, že registr nemusí být aktuální, výsledky vyhledávání jsou pouze informativní! Úřední výpis z rejstříku zástav pro konkrétního zástavního věřitele pořizuje notář a ten již není zdarma. Navíc ani v tomto případě nemusí být vyhledávání podle popisu zástavy nebo čísla VIN vozidla úspěšné, a to v případech, kdy tyto údaje nebyly v této podobě poskytnuty při registraci zástavy. Centrální registr není nijak propojen s registrací vozidla, takže to nezjistíte ani při přepisu na dopravním inspektorátu. A ani výsledek získaný prostřednictvím různých ověřovacích webů nemusí být stoprocentní, protože funguje také pouze s databázemi, které podléhají aktualizacím.

Na co nezapomenout?

Při koupi auta (ale nejen auta) se vždy řiďte starým známým pravidlem „co je psáno, to je dáno“, protože pokud to při sepisování smlouvy nezohledníte, může to pro vás mít nepříjemné následky. V kupní smlouvě byste tedy kromě zjevných vad, stavu kilometrů, skutečné částky, způsobu úhrady ceny za vozidlo a všech údajů o vozidle a subjektech rozhodně neměli opomenout prohlášení prodávajícího, že je výlučným vlastníkem věci, že proti osobě prodávajícího není vedeno insolvenční a exekuční řízení, že s vozidlem nakládá bez omezení, věc nepochází z trestné činnosti a věc není zatížena zástavním právem.

Co s tím?

Z pohledu věřitele se obvykle jedná pouze o porušení smluvních podmínek. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno, že vozidlo není zatíženo zástavním právem, je velmi obtížné prokázat úmysl potřebný pro trestný čin podvodu. Existuje tedy nějaká obrana? Teoreticky ano. Můžete podat žalobu na neplatnost kupní smlouvy a požadovat zaplacení kupní ceny. Kupní smlouva uzavřená bez výše uvedených prohlášení může být v rozporu s dobrými mravy a může být soudem prohlášena za neplatnou. Ani to však není snadné a při znalosti fungování českého soudnictví to může být „běh na dlouhou trať“.

A opět se vracíme k tomu, že byste měli ve smlouvě uvádět pravdivé informace. Pokud totiž máte na papíře jinou částku, než jste za auto skutečně zaplatili, může to být další problém. Při koupi vozu se tedy nesoustřeďte jen na vůz, ale také na osobu prodávajícího a snažte se posoudit, zda je důvěryhodný a nemá sklony ke spekulacím.

Zdroj: redakce – autorský text, Portál Řidiče