Proč jsou elektromobily energeticky účinnější než spalovací automobily?

Přidat na Seznam.cz

Přestože výhody elektromobilů jsou dnes již zcela zřejmé (neprodukují žádné škodlivé emise a jezdí na elektřinu, která může být levnější a čistší než fosilní paliva), stále se najdou tací, kteří rádi poukazují na to, že elektřina používaná k jejich pohonu často pochází ze spalování uhlí, takže jakékoli domnělé výhody jsou irelevantní. Někteří dokonce pochybují o tom, že by elektromobily mohly zachránit uhelný průmysl. Ačkoli odpověď je pravděpodobně záporná, vyvstává další otázka, zda je dopad elektromobilů na životní prostředí horší, než si myslíme.

Stručná odpověď zní, že elektromobily jsou mnohem účinnější než automobily se spalovacími motory, a to bez ohledu na to, zda se k výrobě elektřiny potřebné k jejich provozu používá uhlí. O fosilních palivech totiž možná nevíte překvapivou skutečnost: pouze 15 až 40 % paliva se využije k pohonu kol a pohybu auta vpřed, zatímco zbytek se zcela promrhá kvůli tepelným ztrátám a pohonu pomocných zařízení.

Kromě toho automobily se spalovacími motory spalují palivo i při volnoběhu, což je problém, který je mnohem horší v hustěji obydlených oblastech s hustým provozem. Důsledky jsou trojí: vyhozené peníze za palivo, které nikam nevede, méně efektivní auto a více emisí CO2 do atmosféry. Při použití baterie o kapacitě 63 kWh (což je průměrná velikost) dosahují ztráty energie u elektromobilů 31 až 35 %, a to před započtením potenciální rekuperace energie, například při brzdění.

Tyto energetické ztráty v elektromobilu lze rozdělit na 18 % ztrát způsobených součástmi motoru, 10 % ztrát způsobených procesem nabíjení, 4 % ztrát způsobených napájením pomocných součástí a 3 % ztrát způsobených chlazením hnacího ústrojí a dalších systémů vozidla. Podle nedávné zprávy organizace Yale Climate Connections by elektrická vozidla potřebovala o 31 % méně energie než vozidla se spalovacími motory, i kdyby byla celá energetická síť poháněna uhlím.

Přestože spalovací automobily plýtvají velkou částí energie, kterou čerpají z fosilních paliv, elektrárny na fosilní paliva jsou mnohem účinnější, zejména proto, že jsou navrženy tak, aby maximalizovaly termodynamickou účinnost, což vede k energetické účinnosti mezi 40 a 55 %. Studie ukázaly, že i kdyby byly elektrárny poháněny výhradně fosilními palivy, elektrifikovaný vozový park osobních vozidel by snížil emise o 5 až 29 %.

Ještě lepším scénářem je, pokud elektromobil využívá elektřinu z obnovitelných zdrojů energie, jako je solární, větrná nebo vodní energie, což ještě více snižuje uhlíkovou stopu vozu. Elektromobily navíc nejsou jen energetickými upíry, kteří se snaží vyčerpat elektrickou síť, ale mohou ji v případě potřeby i vracet. Novým trendem v oblasti elektromobilů je technologie V2G (Vehicle To Grid). Díky obousměrnému nabíjení umožňuje elektromobilům dodávat do sítě přebytečnou energii v době špičkové poptávky.

Zatím se jedná o novou technologii – v současnosti jsou V2G vybaveny pouze modely Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV a Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Než bude povoleno jeho veřejné používání, je třeba překonat některé regulační překážky. Díky technologii V2G však elektromobil funguje jako obří baterie na kolech a může napájet i vaši domácnost. Představte si svět, kde jsou elektromobily masivně rozšířeny a fungují jako baterie, která podle potřeby dodává nebo odebírá energii ze sítě a udržuje ji stabilní a bezpečnou.

Zdroj: redakce, Cars Guide