Pozor na předjíždění v Rakousku. Platí nová pravidla

Přidat na Seznam.cz

Koncem loňského roku v Rakousku vešla v platnost novela, která upravuje některá pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější.

Minimální vzdálenost motorových vozidel při předjíždění jízdních kol a koloběžek

Při předjíždění musí být boční vzdálenost od cyklistů a jezdců na skútrech nejméně 1,5 m v zastavěné oblasti. Avšak pozor, pokud se pohybujeme mimo zastavěné oblasti, vzdálenost musí být nejméně 2 metry. Pokud rychlost předjížděného vozidla nepřekročí 30 km/h, lze tuto boční vzdálenost zkrátit v souladu s bezpečností silničního provozu, jak uvádí web OEAMTC.

Předjíždění autobusů a tramvají na zastávkách

Řidič vozidla nesmí předjíždět autobus (tramvaj), který vjíždí nebo stojí na zastávce. Po dobu nastupování a vystupování cestujících musí vozidlo stát. Může pokračovat v jízdě, až když jsou všechny dveře opět zavřené a k autobusu nebo tramvaji už neběží žádný člověk. I v takovém případě musí vozidlo jet rychlostí chůze a zastavit, pokud to vyžaduje bezpečnost.


Části vozidla nesmí vyčnívat do ostatních dopravních prostor

Žádná část zaparkovaného vozidla nesmí vyčnívat do prostoru vyhrazeného pro pěší nebo cyklistickou dopravu (např. cyklostezky a chodníky). Výjimky pro chodníky: Při nakládce do deseti minut nebo v menším rozsahu (např. boční zrcátko, nárazník) mohou části vozidla vyčnívat na chodník, pokud zůstane volný průchod pro chodce v šířce nejméně 1,5 metru. To platí i pro umístění a upevnění předmětů a příslušenství.

Školní ulice

Úřady mohou vyhlásit ulice nebo oblasti v blízkosti škol jako „školní ulice“ s vlastním dopravním značením. To znamená, že například na začátku a na konci vyučování může být až na výjimky zakázán provoz vozidel, jak uvádí web Bundesministerium.

Odbočování doprava na červenou pro cyklisty

Pokud je na křižovatce se světelnou signalizací zobrazena nová dopravní značka „Grünpfeil“ (zelená šipka), mohou cyklisté odbočovat vpravo i na červenou. To vyžaduje, aby cyklisté zastavili před červeným světlem a ujistili se, že mohou odbočit nebo pokračovat v jízdě bez nebezpečí.

Zdroj: redakce, oeamtc.at, bmk.gv.at