Pokuty z kamer sledující bezpečnostní pásy. Dobrá technologie, ale s nedostatky

Přidat na Seznam.cz

Pokuty a varování mají být řidičům rozesílány automaticky, což také způsobuje chyby. Používání barevně označených bezpečnostních pásů věc neřeší.

Pokud vás policie při policejní kontrole přistihne v autě s nezapnutým bezpečnostním pásem, má právo vás pokutovat. Podle aktuálního sazebníku pokut ukládaných v blokovém řízení, činí pokuta za nepřipoutání se bezpečnostním pásem nebo jiným zádržným prostředkem za jízdy až 2000 Kč.

Kamery monitorující, zda jsou řidiči připoutáni bezpečnostními pásy

V zahraničí se používají automatizované kamerové systémy, které se mohou dívat dovnitř automobilů přes čelní sklo a zjišťovat, zda je řidič připoután bezpečnostním pásem. Jedná se o technologii, která vyhodnocuje přítomnost a nepřítomnost určitých vizuálních prvků v získaném obraze a při vhodném naprogramování odešle dál informaci, že bezpečnostní pás není zapnutý, jak tenkrát napsal server Viva. Hovoříme například o Rakousku nebo Španělsku, či nověji o Rusku. Tam kamerové systémy již nekontrolují pouze překročení rychlosti nebo placení mýtného, ale také používání bezpečnostních pásů.

U těchto technologií však údajně dochází k chybám, které jsou způsobeny nedokonalostí systému. Řidiči tak mají být pokutováni i v případě, že byli připoutáni, ale systém vyhodnocující fotografie je jednoduše nerozpoznal.

Řidiči se domnívají, že se jedná o nedostatek vyplývající ze samotné metody snímání, ale to je pravda jen zčásti. Mysleli si například, že černý bezpečnostní pás a černá lesklá bunda nejsou vidět – jenže kamery používané k tomuto účelu používají obrazové senzory, které jsou schopny zachytit více barev a odstínů než lidské oko – vnímají i minimální rozdíly v odstínech a díky citlivosti na infračervené světlo dokáží dobře rozlišovat i v pro lidské oko poměrně tmavém prostředí.

Proto si někteří motoristé v Rusku začali preventivně vybavovat bezpečnostní pásy výraznými barevnými prvky, jak uvádí deník Autonews, což však ruské centrum řízení dopravy TsODD považuje za zbytečné. Kamerové systémy jsou prý dostatečně výkonné, aby dokázaly rozpoznat černé na černém – díky obrazovým senzorům s širokým rozsahem citlivosti je vidí, ačkoli lidské oko nikoli.

Závažnějším problémem je prý neschopnost tohoto kamerového systému zjistit přítomnost bezpečnostního pásu kvůli fyzickému překrytí bezpečnostních pásů a kvůli hrubému znečištění čelního skla. Pokud je řidič připoutaný bezpečnostním pásem zcela zakryt bundou, systém vyhodnotí, že bezpečnostní pás není vidět, a případ předá dál.

Je pak na řidiči, aby policii prokázal, že ačkoli bezpečnostní pás na záznamu není vidět, měl jej zapnutý. Podle výše zmíněných novin však motorista, který takový důkaz nepředloží, musí jednoduše zaplatit pokutu.

Dalším problémem má být uložení pokuty osobě, která má zdravotní výjimku z povinnosti používat bezpečnostní pás. Taková výjimka se uděluje konkrétní osobě a není vázána na registrační značku vozidla, takže případná pokuta musí být adresována majiteli vozidla. Ten pak musí prokázat, že je držitelem výjimky, případně musí prokázat, že v daném okamžiku nebyl řidičem vozidla.

Zdroj: redakce, yourviva.com, autonews.ru, 12bodu.cz