Německo má problém. Evropská komise bije na poplach: Emise CO2 se nesnížily, je potřeba 14 milionů elektrických aut

Přidat na Seznam.cz

Navzdory rychlému růstu tvořily na začátku roku elektromobily v Německu pouze 0,6 % automobilů. To je příliš málo na to, aby bylo možné dosáhnout zpřísněných klimatických cílů, píše server Automobil Woche.

Podle názoru evropské komise musí elektrifikace silniční dopravy v nadcházejících letech nabrat výrazný spád. Navzdory značnému technickému pokroku se v posledních letech nepodařilo v odvětví dopravy snížit emise CO2. Objem dopravy roste, zejména v nákladní dopravě. Zároveň se zpřísňují cíle v oblasti klimatu. Podle expertů musí být v Německu do roku 2030 na silnicích až 14 milionů elektromobilů, aby dostatečně přispěly k plnění klimatických cílů pro dopravu, které byly v červnu zpřísněny.

Dřívější plánovací horizont pro automobilový průmysl byl sedm až deset milionů elektromobilů v roce 2030. V souvislosti se zpřísněním limitů pro vozový park, které připravila komise EU a s prohlášeními výrobců se však předpokládá, že výrazně vyšší počet je realistický a může být nezbytný pro dosažení cílů v oblasti klimatu.

Požadováno více možností nabíjení

Německý vozový park je však stále daleko od cílových hodnot, i když podíl e-aut na nových registracích roste. Podle údajů Spolkového úřadu pro motorovou dopravu bylo v Německu na začátku letošního roku registrováno 48 milionu osobních automobilů, z toho přibližně 309 000 čistě elektrických, což představuje podíl 0,6 %. Počet registrací nových e-aut se však zvýšil. V prvních devíti měsících roku 2021 se dostalo do oběhu přibližně 2,02 milionu nových osobních automobilů. Mezi nimi bylo téměř 237 000 osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem, což představuje téměř 12procentní podíl na trhu.

Německý svaz automobilového průmyslu znovu upozornil, že rozmach elektromobility vyžaduje celostátní nabíjecí infrastrukturu, která lidem poskytne jistotu, že mohou nabíjet kdekoli. Platforma se výslovně zdržuje jednostranného zaměření na e-mobilitu v rámci transformace automobilové dopravy. Jako průkopníky, kteří by mohli zákazníky seznámit s elektromobilitou, proto komise doporučuje plug-in hybridy, které jsou poháněny elektrickou energií a spalovacím motorem.

Německo kritiku odmítá

Před třemi lety byl výbor pověřen německou vládou, aby předložil návrhy na klimatickou neutralitu v dopravě a zachování konkurenceschopného automobilového průmyslu. Účastníci komise, kterou tvořilo celkem 240 odborníků, kritizovali, že závěry jsou celkově příliš náročné na automobily. Je pravda, že závěrečná zpráva také doporučuje, aby se veřejná silniční a železniční doprava stala atraktivnější a flexibilnější. Několik sdružení však kritizovalo „nedostatek vůle k výraznému omezení automobilové dopravy“ a požadovalo, aby příští spolková vláda Německa upřednostnila pěší a cyklistickou dopravu, jakož i místní a dálkovou veřejnou dopravu.

Předsedkyně konference ministrů dopravy spolkových zemí, brémská senátorka Maike Schaeferová, která se na nápadu rovněž podílela, zdůraznila, že obrat v mobilitě vyžaduje více alternativ k vlastnictví automobilů. Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer kritiku odmítl a uvedl, že 95 % emisí CO2 v dopravě je způsobeno silniční dopravou.

Výroba dílů v Německu

Německo apelovalo na automobilový průmysl, aby vyráběl více dílů v jejich zemi. Nabízet bonusy za nákup e-vozidel, aby pak na ně koncoví spotřebitelé musí čekat tři čtvrtě roku, protože nejsou k dispozici různé díly, by bylo špatným signálem pro řidiče. V průmyslu se výroba čas od času zastavuje například kvůli nedostatku polovodičů. Důležití dodavatelé se nacházejí v Asii. „Doufám, že rozhodujícím faktorem není jen globální pohled výrobce, ale také to, jaké komponenty musí bezpodmínečně zůstat v Německu, aby se v Německu udržely i dodavatelské řetězce.“ řekl politik CSU.

Zdroj: automobilwoche.de