Němec spáchal přestupek. Za to, že jel v SUV, dostal dvojnásobnou pokutu. Jak je to možné?

Přidat na Seznam.cz

Kvůli větší hmotnosti, rozměrům a specifickému tvaru jsou SUV považována za nebezpečnější pro ostatní účastníky silničního provozu než auta s klasickou karoserií. Německý soud to zohlednil při ukládání pokuty za jízdu na červenou, jak píše server Hessenchau.

Jde o rozsudek vynesený soudem ve Frankfurtu nad Mohanem ve věci porušení předpisů řidičem SUV. Jednalo se o jízdu na červenou. Soud rozhodl, že řidič musí zaplatit pokutu ve výši 350 eur, v přepočtu cca 9 000 Kč. To je téměř dvojnásobek standardní pokuty za tento přestupek. Proč tak vysoká částka?

Soud to odůvodnil tím, že přestupek byl spáchán vozidlem SUV, které je pro chodce a cyklisty nebezpečnější. Mělo se za to, že riziko spojené s možnými následky přestupku je větší než v případě běžného osobního automobilu.

Jedná se o první takové rozhodnutí v historii německého soudnictví. Lze však předpokládat, že nebude poslední, zejména s ohledem na nedávnou studii, kterou zveřejnil americký institut pro bezpečnost silničního provozu IIHS.

Výsledky jsou překvapivé. Ukazuje se, že riziko smrtelného zranění při určitých manévrech je u vozů SUV výrazně vyšší. Při odbočování vlevo je dvojnásobná oproti průměru a při odbočování vpravo se zvyšuje o 63 % oproti normě.

Autoři studie poukazují na to, že to není jen otázka větší hmotnosti a velikosti, ale také horší viditelnosti. Vysoká poloha řidiče umožňuje dívat se do dálky, ale ztěžuje vyhodnocování situace v blízkosti vozu, což je důležité na křižovatkách nebo přechodech pro chodce.

Zdroj: hessenchau.de