Natural 95 nebo 98? Jaký je rozdíl? A vyplatí se kupovat Natural 98?

Přidat na Seznam.cz

Internetová fóra praskají ve švech prohlášeními, v nichž řidiči zaznamenali výrazný rozdíl ve spotřebě paliva i výkonu po natankování paliva s vyšším oktanovým číslem.

Abychom mohli vysvětlit, jaký je rozdíl mezi palivem s oktanovým číslem 95 a 98 (nebo vyšším), musíme se nejprve ponořit trochu hlouběji do struktury benzinového motoru. Spalovací cyklus začíná pohybem pístu směrem dolů. Ventily se otevírají a do spalovacího prostoru (prostoru nad pístem) se přivádí vzduch (motory s přímým vstřikováním; palivo se vstřikuje přímo do válce) nebo směs paliva a vzduchu (motory s nepřímým vstřikováním).

Když se ventily zavřou, píst se posune nahoru, čímž se zmenší objem a zvýší tlak výsledné směsi. Do spalovacího prostoru se zašroubuje zapalovací svíčka (někdy více než jedna), jejíž jiskra zapálí směs, když je píst v horní poloze. K zapálení dochází chvíli předtím, než píst dosáhne horní mrtvé polohy, takže čelo plamene stihne dosáhnout spodní části pístu, než se začne pohybovat směrem dolů. Přizpůsobení zapalování poloze pístu se nazývá úhel předstihu zapalování.

Je třeba vysvětlit další dva pojmy

Kompresní poměr a detonační spalování. První z nich je poměr objemu prostoru nad pístem, když je píst ve spodní mrtvé poloze, k objemu prostoru nad pístem, když je píst v horní mrtvé poloze. Tlak ve spalovacím prostoru je tím vyšší, čím vyšší je kompresní poměr. Vysoký kompresní poměr je žádoucí, protože zvyšuje výkon a snižuje spalování. Proč ji tedy nemají všechny benzinové motory? Zde se dostáváme k druhému pojmu.

Detonační spalování je v benzinovém motoru velmi nežádoucím jevem, protože může vést ke zničení agregátu. K tomu dochází při rychlém vznícení směsi v důsledku nadměrného tlaku nebo nadměrného místního zahřátí spalovací směsi. Detonační spalování se projevuje charakteristickým klepáním. Čím vyšší je kompresní poměr, tím větší je riziko detonačního spalování.

Oktanové číslo přímo souvisí s posledně uvedeným pojmem. Určuje odolnost paliva proti nekontrolovanému vznícení. Čím vyšší oktanové číslo, tím déle a plynuleji směs hoří. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že 98oktanové palivo bude mít v každém případě pozitivní vliv na chod našeho motoru. To však není tento případ.

Auta jsou nastavena na Natural 95

Převážná většina řídicího softwaru ve voze je standardně nastavena na provoz s 95oktanovým benzinem. Znamená to, že pokud je na vnitřní straně víčka palivové nádrže uvedeno, že máme tankovat palivo s vyšším oktanovým číslem, ničíme si motor tím, že tankujeme 95oktanový benzín? Rozhodně ne, protože v nových vozech je software podporován různými senzory, které jsou schopny detekovat případné klepání spalin. V takové situaci se příslušné parametry zapalovacího systému upraví tak, aby fungoval na 95oktanové palivo, a problém zmizí.

Při používání starších vozů, zejména těch se sportovním nádechem, musíme dávat větší pozor. V jejich případě řídicí počítač požadované parametry nenastaví, protože je nemá. Proto je lepší dodržovat doporučení výrobce a tankovat palivo s vyšším oktanovým číslem, protože zdánlivé úspory se mohou později projevit v dílně.

Na druhou stranu pokud jde o získání několika koní navíc po natankování 98oktanového benzinu, ne vždy to funguje. Takové palivo má šanci se osvědčit především ve sportovních vozech, v nichž konstruktéři upravili jednotku pro práci s palivem s vyšším oktanovým číslem, které umožňuje motoru využít jeho plný potenciál. V ostatních případech bude účinek spíše neznatelný.

Zdroj: Wikipedia