Míchání nafty s vodou je způsob, jak zachránit planetu

Přidat na Seznam.cz

Zdá se, že obavy ze změny klimatu a znečištění ovzduší jsou na rychlejší cestě, než je naše schopnost se proti nim mobilizovat, takže potřebujeme odvážná řešení hned, píše web Motor1.

Za normálních okolností nechcete míchat vodu s žádným druhem hořlavého paliva, ale společnost Trillion vyvinula technologii nanoemulze vody v naftě, která vnáší chemický roztok vody o velikosti nanometrů do kapek nafty. Výhody této technologie sahají od nižších nákladů až po výrazné snížení emisí, zvýšení pracovního výkonu motoru, vyšší účinnost paliva a snížení zdravotních účinků znečištění ovzduší na lidi a zvířata.

Proces společnosti Trillion vytěsňuje určité množství paliva používaného v dieselových motorech vháněním vody do kapiček paliva až na nízkou úroveň nanometrů. Tímto způsobem klesá množství potřebného paliva o 20 % a celkový objem se zvětšuje na 125 %. HydroDiesel+ tedy nejenže vyžaduje méně skutečné nafty, ale snižují se i daně, které za naftu a z ní plynoucí emise platíte.

Co se týče tvrzení o snížení emisí, byla nafta HydroDiesel+ testována třetími stranami. Přesto se stačí podívat na toto video, na kterém je vidět rozdíl mezi spalováním nafty HydroDiesel+ a běžné nafty. CO2, NOX, SO2, pevné částice, černé uhlíkové saze – všechny tyto škodlivé vlivy se v rámci životního cyklu snižují o 40 až 90 %.

Největším prodejním argumentem paliva HydroDiesel+ však musí být to, že je připraveno již nyní a snadno se začlení do stávající infrastruktury pro výrobu a distribuci motorové nafty. Společnost Trillion vyvinula SMART Blending Systems™, které jsou vysoce mobilní a škálovatelné s možností rychlého nasazení. Lze je zřídit v blízkosti míst, kde se skladuje motorová nafta, a upravovat ji na konci výrobního procesu. Mohou být dokonce umístěny na lodi a upravovat palivo při jeho nalodění. Konečný produkt má stejnou stabilní trvanlivost jako běžná motorová nafta.

Zdroj: motor1.com