Máte starý diesel? Tak zbystřete. Můžete se dostat do potíží

Přidat na Seznam.cz

Malé procento několika desítek let starých dieselových vozidel je zodpovědné za neúměrný podíl emisí z vozidel. Ze společné zprávy iniciativy TRUE vyplývá, že právě tato starší auta mají největší vliv na znečištění ovzduší, píše server FiaFoundation.

Pouhých 6 % nejstarších dieselových vozidel (vyrobených před rokem 2006) se podílí 18 % na škodlivých emisích oxidů dusíku (NOx) a 37 % na emisích pevných částic (PM) ze všech dieselových vozidel. Auta z roku 2005 a starší, ačkoli tvoří pouze 17 % městské dopravy, vypouštějí neúměrné množství znečištění: 37 % emisí oxidů dusíku (NOx) a 52 % emisí pevných částic (PM).

O znečištění ovzduší obvykle mluvíme v zimě, kdy je viditelné pouhým okem, a viníme z něj topení uhlím. Automobily, zejména ty, jejichž technický stav přispívá k nadměrným emisím, jsou zodpovědné za přibližně 3/4 emisí oxidu dusičitého (NO₂) v největších českých městech.

Diesel znečišťuje ovzduší nejvíce?

17 % osobních automobilů jezdících v ČR splňuje normu Euro 3 nebo starší (vozidla vyrobená před rokem 2006). Právě tato nejstarší skupina automobilů vypouští nejvíce škodlivin – 37 % oxidů dusíku (NOx) a 52 % pevných částic (PM). Měření ukazují, že se stářím vozidel se emise škodlivých plynů zvyšují i několikanásobně.

Současně platí, že dieselové vozy vypouštějí více škodlivin než benzinové vozy podobného stáří. To je patrné v případě oxidů dusíku (NOx) a zejména v případě pevných částic z výfuků – v druhém případě je rozdíl mezi emisemi z dieselových a benzinových automobilů stejné kategorie 4 až 11krát větší.

Vytvoření čistých zón má řidiče přimět k rychlejší výměně automobilů za ekologičtější, k častějšímu využívání veřejné dopravy a dalších dopravních prostředků s nižšími emisemi.

V současné době existují takové zóny ve více než 100 velkých městech včetně Londýna, Berlína a Bruselu. Příklady z těchto měst ukazují, že čistá dopravní zóna nijak radikálně nemění organizaci dopravy. SCT je nástroj, jehož cílem je změnit strukturu vozidel pohybujících se po městě. Jedná se o řešení, které omezuje jízdy nejjedovatějších vozidel.

Mnohokrát bylo prokázáno, že malá skupina nejstarších vozidel (zejména vozidel se vznětovými motory) je zodpovědná za neúměrně velkou část znečištění. Studie emisí výfukových plynů ukazuje, že omezení dopravy pouze pro 6 % automobilů by výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší. Jedná se o vozy se vznětovými motory z období před rokem 2006, tedy vozy, které jsou dnes starší než 17 let.

Zdroj: fiafoundation.org, TRUE