Lidé mění své benzinové vozy každých 12 let, zatímco elektromobily každé 4 roky

Přidat na Seznam.cz

Majitelé spalovacích automobilů mají tendenci si je ponechávat stále déle. Paradoxně to neplatí pro elektromobily, které mají tendenci stát podstatně více. Tento jev má velmi logické vysvětlení.

Elektromobily jsou vyměňovány třikrát častěji než jejich spalovací protějšky.

Společnost S&P Global, která se zabývá výzkumem široké škály ekonomických otázek, se zaměřila na to, jak dlouho si majitelé automobilů nechávají svá vozidla. Rozdíly mezi elektrickými a spalovacími modely jsou do očí bijící, ale má to svůj důvod.

Rozsáhlý výzkum byl provedea ve Spojených státech, tedy v zemi, kde je význam automobilu nepopiratelný. Navzdory tomuto významu je zde patrný trend prodlužování doby vlastnictví, který je zvláště výrazný u spalovacích modelů. V průměru nyní uplyne 12,5 roku mezi pořízením každého automobilu, přičemž u osobních vozidel, s výjimkou lehkých užitkových vozidel, se tato doba zvyšuje na 13,6 roku.

Při více než 284 milionech vozidel na silnicích ve Spojených státech tento více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu roku potvrzuje prognózy společnosti o prodloužení průměrné životnosti vozidel v důsledku omezeného prodeje nových vozů. Již šestým rokem se neustále zvyšuje průměrná životnost spalovacích vozů. V roce 2022 přispěla k růstu průměrného stáří omezená nabídka a klesající poptávka, přičemž klesající úrokové sazby a inflace snížily spotřebitelskou poptávku ve druhé polovině roku.

Bohatší zákazníci mohou častěji měnit vozidla

Hlavní roli hraje dojezd. S masivním rozvojem vozidel na alternativní pohon se majitelé automobilů rozhodují ponechat si alespoň jeden vůz se spalovacím motorem – nabízí jistotu, že mohou s naprostým klidem podnikat dlouhé cesty.

Měli bychom také zmínit prudce rostoucí ceny vozidel, ať už spalovacích nebo elektrických. Cyklus obměny elektromobilů je 3,6 roku, což je částečně způsobeno vyššími náklady a vyšším vstupním prahem. Zákazníci, kteří si tato vozidla pořizují, mají větší kupní sílu, což jim umožňuje častější obměnu.

Je však důležité si uvědomit, že vývoj elektromobilů je neustálý a modely jako Tesla a BYD motivují potenciální kupce k přechodu na elektrický pohon. Navíc každý, kdo již elektromobil má, si v budoucnu téměř jistě koupí další.

Zdroj: JVTech