Emisní norma Euro 7 se bude zabývat také emisemi brzdového prachu. To znevýhodní těžké automobily

Přidat na Seznam.cz

Odborná veřejnost už začíná tušit, proč se příchod Euro 7 opozdil. Její metodika a mezní hodnoty se stále ještě zpracovávají v pozadí, a jak se ukazuje, s příchodem elektromobilů na silnice si již začínají všímat jejich emisí. Emisní norma Euro 7 se totiž s největší pravděpodobností již bude zabývat emisemi prachových částic z brzdového obložení, jak píše server Euractiv.

Kolem emisní normy Euro 7 se rozpoutalo peklo. Zákonodárci ji měli zavést už dávno a výrobci automobilů už měli vědět, podle jakých mezních hodnot mají navrhovat svá nová auta. Nic z toho se však zatím nestalo, a jak se ukázalo, důvodem byla nová, podstatně složitější a komplexnější metodika. Ve skutečnosti se mezi ekologickými aktivisty, politiky, projektanty a ekonomy rozpoutala doslova vášnivá debata, v níž každý prosazuje svůj vlastní program.

Jisté je jen to, že Euro 7 mělo být známo už dávno, ale není. Jak se však zdá, nebude konečně brát v úvahu pouze emise z výfuků samotných automobilů. Začne také hodnotit dopad elektromobilů na životní prostředí, což je v oblasti hodnocení dopadu automobilů na životní prostředí něco zcela nového.

Čím těžší, tím horší

Organizátoři kampaní, ale i konstrukční týmy některých automobilových společností již dlouho upozorňují na nerovnosti, které existují mezi elektrickými a spalovacími automobily při hodnocení dopadu automobilů na životní prostředí. Nejnověji se do debaty zapojila předsedkyně dopravního výboru Evropského parlamentu Karima Delliová.

„Hlavní zdroj emisí pevných částic ze silniční dopravy v současné podobě nespadá do působnosti norem Euro. Existují však technologie, které mohou výrazně snížit emise, které nejsou způsobeny výfukovými plyny, zejména pokud jde o brzdový prach,“ říká Delli. A není sama. V EU se stále častěji mluví o prachových částicích a nové legislativní snaze snížit hmotnost elektromobilů. Ten se ukazuje jako nekontrolovatelně rostoucí množství, které je třeba regulovat.

Jak uvádí EU, očekává se, že připravované emisní normy pro automobily, tzv. zákon Euro 7, který má být zaveden v červenci 2022, budou kromě emisí z výfukových plynů zahrnovat i emise z brzdových destiček. Podle současného předpisu Euro 6 jsou regulovány pouze částice vypouštěné výfukovým potrubím. Zatímco Euro 7 rozšíří působnost zákona na brzdové destičky, částice uvolňované z pneumatik do zákona zahrnuty nebudou, a to zejména kvůli otázkám, jak tyto emise nejlépe měřit.

Zdroj: euractiv.sk