Elektromobily jsou lepší než spalovací motory. Souhlasíte?

Přidat na Seznam.cz

Elektromobily jsou z hlediska znečištění ovzduší mnohem lepší než automobily se spalovacími motory. Zatímco prodej elektromobilů s nulovými emisemi v Evropě prudce roste a konec spalovacích motorů je na dohled, průmysl se chytá stébla, aby udržel znečišťující motor při životě.

Toxické emise z výfuků naftových a benzinových automobilů způsobují již desítky let problémy se znečištěným ovzduším v evropských městech a každoročně způsobují desítky tisíc zbytečných předčasných úmrtí, jak uvádí server ALD Automotive.

Nyní, když v Evropě prudce roste prodej elektromobilů s nulovými emisemi a konec spalovacích motorů je na dohled, se průmysl chytá stébla, aby udržel znečišťující motor při životě. Jedním z tvrzení, o nichž se píše v řadě novin, je, že elektromobily zhorší kvalitu ovzduší kvůli emisím částic z jiných zdrojů než výfukových plynů, jako jsou pneumatiky a brzdy. To se mýlí.


Elektromobily snižují znečištění z brzd

Zaprvé, konvenční automobily se spalovacím motorem (ICE) používají ke zpomalení vozu především kotoučové brzdy, které emitují znečištění částicemi. Naproti tomu elektromobily jsou schopny využívat k brzdění elektromotor, čímž se snižuje potřeba používat brzdy, a tím i emise částic. Tento proces se nazývá rekuperační brzdění, protože obnovuje brzdnou energii zpět do baterie vozu, kde může být použita k pohonu vozu. Ačkoli je v současné době k dispozici jen málo údajů o úspoře emisí částic při používání rekuperačního brzdění, očekává se, že tato technologie povede k velkému snížení emisí částic, protože elektromobily se snaží co nejvíce využívat rekuperační brzdění, aby se zvýšil elektrický dojezd vozu.

Obviňovat elektromobily ze znečištění pneumatik je také špatně, když na vině jsou všechny automobily.
Pokud jde o znečištění pneumatik, mnohé zprávy naznačují, že přechod na elektromobily BEV zvýší znečištění částicemi kvůli jejich vyšší hmotnosti ve srovnání s běžnými automobily. Zatím však neexistuje komplexní studie, která by měřila emise částic z pneumatik, zejména u elektromobilů. Často se zapomíná na to, že elektromobily jsou většinou vybaveny speciálními pneumatikami navrženými tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám, včetně vyšší hmotnosti a zajistily, že se příliš rychle neopotřebují.

Zdroj: aldautomotive.at, redakce